Alle kommunene i Møre og Romsdal

Endre valg

Kompetanse

Jørund Stig Knardal

Advokat Jørund Knardal AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Tek også på meg oppdrag som forsvarar og som bistandsadvokat. Yter elles assistanse til bedrifter, t.d. seksjonering, arbeidsrett, kontraktsutforming m.m.