Alle kommunene i Møre og Romsdal

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jørund Stig Knardal

Advokat Jørund Knardal AS

Tek også på meg oppdrag som forsvarar og som bistandsadvokat. Yter elles assistanse til bedrifter, t.d. seksjonering, arbeidsrett, kontraktsutforming m.m.