Barn (Livsarvinger)

Innhold

Arv etter tante

06. apr 2022 · spørsmål

Jeg lurer på dette: Tante er enke etter min fars bror. Hennes/deres tre barn er alle døde. Hun har ingen barnebarn, men en svigersønn. Hun har/hadde 4 søsken (2 er døde, uten barn) og 8 tantebarn. Onkel hadde 3 søsken, alle døde og 6 onkelbarn, deriblant meg. Hvem arver henne? Og hvordan blir arven fordelt. Hun begynner å bli dement, men er ved relativt god helse i sitt 90. år. Kan hun selge huset sitt eller skrive testamente når hun er dement? Det er snakk om en beskjeden arv.

Les mer

Ønsker at kona skal arve alt

06. apr 2022 · spørsmål

Vi er et gift par. Har ingen barn sammen. Kona har ikke barn. Hun ønsker at jeg arver alt fra henne hvis hun dør først. Vi har alt felles. Jeg har vært gift før, har 2 voksne barn. Jeg ønsker at nåværende kone arver alt hvis jeg dør henne, og at hun kan sitte i uskiftet bo. Skulle gjerne hatt en mal til testament, og om dette lar seg gjøre.

Les mer

Har søster krav på arv?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg er enslig og barnløs, skal forhåpentligvis leve mange år til, men jeg har begynt å tenke litt på arv. Jeg har en søster som har dårlig styr på økonomien sin, hun og samboer er/har vært gjennom gjeldssanering og jeg synes hun utnytter foreldrene våre litt for mye økonomisk og sløser. Jeg tror alt blir greit i forhold til arv fra våre foreldre når den tid kommer, men jeg lurer på om jeg har noen pliktarv til min søster? Eller kan jeg skrive et testamente og testamentere til «hvem som helst»?

Les mer

Fordeling av eiendom ved særeie

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg eier en eiendom, særeie. Dersom jeg dør, og ektefellen sitter i uskifte, vil da alt, inkludert min eiendom, blir fordelt likt til våre fellesbarn og hans særkullsbarn etter hans død?

Les mer

Sikre arv fra biologiske foreldre

05. apr 2022 · spørsmål

Vi er 2 søsken som skal arve våre gifte, biologiske foreldre. Den siste tid, har jeg utviklet et dårlig forhold til dem, og tenker at de kunne finne på å gjøre noe i fht arv. Hva måtte jeg eventuelt ha krav på? Jeg kjenner ikke til om de har laget et testamente. Jeg har lest en del om dette, men synes ikke at jeg finner et konkret svar. De har en formue på omkring 10 millioner.

Les mer

Sikre arv til stebarn

05. apr 2022 · spørsmål

Hvis min mor dør før min stefar, og det ikke er laget en erklæring om uskiftet bo, vil da myndighetene gripe inn og sørge for at stebarn får sin del? Eller er det opp til stebarn å sørge for at et skifte skjer, om det ønskes? (De har ett felles barn, og mor har min søster og meg fra tidligere ekteskap).

Les mer

Arv etter barnløs onkel og tante

08. mar 2022 · spørsmål

Min avdøde onkel (mors bror) og hans kone hadde ingen barn. Hans kone sitter nå i uskiftet bo. Ingen av de hadde særkullsbarn. Min onkel hadde en søster (min mor). Hans kone har/hadde mange søsken. Når hun dør, hva vil jeg og min bror da arve? Kan min tante ha endret dette ved testamente?

Les mer

Hva skjer med aksjeselskapet, hvis eier dør?

16. feb 2022 · spørsmål

Hva skjer med et aksjeselskap, dersom eier dør plutselig og det ikke er registrert andre personer i ulike "roller"? I dette tilfelle er heller ikke eier gift/samboer. Vil barnet stå som ansvarlig for firmaet?

Les mer

Arv etter enke

25. jan 2022 · spørsmål

Enke siden 1997, 88 år og sitter i uskiftet bo. Hun hadde tre barn: Sønn A er død. 3 barn med forskjellig mødre. Gift med den ene - og senere skilt. To av de tre barnene har to barn hver. Tredje barn har ingen barn. (altså tre barnebarn og fire oldebarn) Sønn B er død. 2 barn, skilt fra deres mor. Den ene har ett barn. Sønn C lever. Ingen ektefelle, samboer eller barn. Spørsmålet er: Har barnebarna etter sønn A og B arverett? Kan C overta hele arven? Antatt arveformue under 5 mill. kr.

Les mer

Særkullsbarn vil ha arv etter stemor

25. jan 2022 · spørsmål

2 særkullsbarn og 2 fellesbarn etter felles far som er død. Delt skifte hvor særkullsbarn får utbetalt sin farsarv. Mor sitter i uskifte i forhold til de to fellesbarn. Særkullsbarn mener de har krav på mer og vil ha utbetalt forskudd på arv etter stemor. Særkullsbarn har tidligere fått utbetalt arv fra sin biologiske mor. Særkullsbarn mener vi bør ordne boet slik at alle får likt. Særkullsbarn er 10 år eldre enn fellesbarn og mener de bør få utbetalt forskudd på arv fra stemor. Fornuft el grådighet?

Les mer