Barn (Livsarvinger)

Innhold

Arv etter barnløs onkel og tante

08. mar 2022 · spørsmål

Min avdøde onkel (mors bror) og hans kone hadde ingen barn. Hans kone sitter nå i uskiftet bo. Ingen av de hadde særkullsbarn. Min onkel hadde en søster (min mor). Hans kone har/hadde mange søsken. Når hun dør, hva vil jeg og min bror da arve? Kan min tante ha endret dette ved testamente?

Les mer

Hva skjer med aksjeselskapet, hvis eier dør?

16. feb 2022 · spørsmål

Hva skjer med et aksjeselskap, dersom eier dør plutselig og det ikke er registrert andre personer i ulike "roller"? I dette tilfelle er heller ikke eier gift/samboer. Vil barnet stå som ansvarlig for firmaet?

Les mer

Arv etter enke

25. jan 2022 · spørsmål

Enke siden 1997, 88 år og sitter i uskiftet bo. Hun hadde tre barn: Sønn A er død. 3 barn med forskjellig mødre. Gift med den ene - og senere skilt. To av de tre barnene har to barn hver. Tredje barn har ingen barn. (altså tre barnebarn og fire oldebarn) Sønn B er død. 2 barn, skilt fra deres mor. Den ene har ett barn. Sønn C lever. Ingen ektefelle, samboer eller barn. Spørsmålet er: Har barnebarna etter sønn A og B arverett? Kan C overta hele arven? Antatt arveformue under 5 mill. kr.

Les mer

Særkullsbarn vil ha arv etter stemor

25. jan 2022 · spørsmål

2 særkullsbarn og 2 fellesbarn etter felles far som er død. Delt skifte hvor særkullsbarn får utbetalt sin farsarv. Mor sitter i uskifte i forhold til de to fellesbarn. Særkullsbarn mener de har krav på mer og vil ha utbetalt forskudd på arv etter stemor. Særkullsbarn har tidligere fått utbetalt arv fra sin biologiske mor. Særkullsbarn mener vi bør ordne boet slik at alle får likt. Særkullsbarn er 10 år eldre enn fellesbarn og mener de bør få utbetalt forskudd på arv fra stemor. Fornuft el grådighet?

Les mer

Hvem arver når man har særkullsbarn og felles barn?

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er gift med felleseie. Boligen som vi eier står kun i mitt navn og kjøpt etter vi var gift. Hvis jeg går bort arver gjenlevende halvparten, har særkullsbarn og 2 felles barn, eller? Hvis vi tinglyser halvparten på hver hvordan blir arveoppgjøret da? La oss si at verdien på boligen er 4 millioner. Hvordan blir regnestykket med kun meg på tinglysingen kontra begge står som eiere?

Les mer

Arv etter mor

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er gift, men vi har ingen barn. Jeg har en bror. Hvis jeg dør før min mor som nå sitter i uskiftet bo, hvem får arven etter min mor?

Les mer

Er testamentet gyldig?

19. nov 2021 · spørsmål

Mine foreldre har skrevet ARV på et papir og signert. Her står at sparekontoen skal deles på 4 barn. 2 særkullsbarn etter min far og 2 fellesbarn. Er dette gyldig som testament? Min bror tolker sparekonto som alle oppsparte midler. Jeg vil ikke godta dette ønske da jeg ser at min mor vil da sitte igjen med 0 i kr. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arv etter ektepar uten barn

05. nov 2021 · spørsmål

Hvem arver uskiftet bo: Ektepar uten barn - den ene med søsken og nieser og nevøer, den andre med nevøer i live når lengstlevende faller fra.

Les mer

Arverett etter biologiske foreldre

05. nov 2021 · spørsmål

Vi adopterte to jenter på ca 3 og1,5 år. Da biologiske foreldre døde fikk vi beskjed om at barna ikke hadde arverett av biologiske foreldre. Er dette rett?

Les mer

Har barnebarn arverett?

05. nov 2021 · spørsmål

Min kjære farmor gikk bort i august uten noen testament. Hun etterlot seg 2 sønner og 5 barnebarn. Har vi barnebarna rett på arv fra henne?

Les mer