Advokat
Bevilling siden 1984
Telefon: 71 57 04 90
Mobil: 90 60 08 41
Fax: 71 57 04 99

Besøksadresse:
Storgt. 21

Postadresse:
Postboks 6, Kongens plass
6501 KRISTIANSUND N

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

En stor del av mitt arbeid gjelder forvaltningsrettslige spørsmål.