Advokat

Postadresse:
c/o Advokatfirmaet Eide & Co AS
Postboks 6
6501 KRISTIANSUND N

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

En stor del av mitt arbeid gjelder forvaltningsrettslige spørsmål.