Anne Cathrine Rindal Onarheim

Advokat
Mobil: 55 55 38 60
Fax: 55553870

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Australia, USA

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider hovedsak med rettsområdene barnefordeling- og familierett, som bistandsadvokat til voldsofre, barnevern, eiendomstvister, arv- og skifterett, barnebortføringssaker hvor jeg står på Justis- og beredskapsdepartementets liste i disse sakene, samt generell allmenn advokatpraksis.