John Christian Elden

Elden Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 1994

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 6684, St. Olavs Plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Russland, USA

Tilleggsopplysninger:

Prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett. Fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Har prosedert for alle landets domstoler, domstoler i Sverige og Danmark og EMD.