Karl Nicolai Vogt Skjerdal

Fend advokatfirma DA
Bevilling siden 2001

Postadresse:
Universitetsgata 10
0164 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg tilbyr også bistand i tilknytning til rettsområdene menneskerettigheter og forvaltningsrett, samt pant-konkurs-kontrakt.