Servet Yildiz Stêrk

Advokatfirmaet Sterk AS
Advokat

Besøksadresse:
St. Olavs plass 3
0165 OSLO

Postadresse:
St. Olavs plass 3
0165 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Kurdisk, Tyrkisk

Landkunnskap

Syria, Tyrkia

Tilleggsopplysninger:

Servet Yildiz Stêrk er en erfaren advokat som har vist stort engasjement for rettferdighet. Han er kjent for sin strukturerte, diskré og kritiske tilnærming, samt sine sterke kommunikasjons- og presentasjonsevner. Med en solid bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, har han vist en imponerende evne til å oppnå gode resultater for klientene sine.
Stêrk sitt arbeid har blitt anerkjent gjennom utmerkelser som Advokatforeningens talentpris 2021, som vitner om hans dyktighet og dedikasjon i yrket.