Advokat

Besøksadresse:
Kongsgårdbakken 1
4005 STAVANGER

Postadresse:
Kongsgårdbakken 1
4005 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Storbritannia, USA

Tilleggsopplysninger:

Foruten alminnelig praksis arbeider vårt firma med tjenesteyting og prosedyre for næringslivet, særlig i tilknytning til arbeidsforhold, omstillingsprosesser, virksomhetsoverdragelser, entreprise, kontraktsrett, fast eiendom samt olje- og gassvirksomhet.