Liss Barbro Byrkjedal

Jæradvokatene AS
Advokat
Telefon: 51 77 76 20
Mobil: 40 40 88 76
Fax: 51 77 76 21

Besøksadresse:
Hetlandsgt. 5
4344 BRYNE

Postadresse:
Hetlandsgt. 5
4344 BRYNE

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeidserfaring

Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader 1998-2000
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Arv og dødsboskifte, Trygderett, Familierett, Foreldretvister og Barnevernsaker, Husleiesaker, Landbruksjuss, Forvaltningsrett.