Advokat
Telefon: 55 60 78 40
Mobil: 92 81 16 80
Fax: 55 60 78 41

Besøksadresse:
Fortunen 1, 7. etg
5013 BERGEN

Postadresse:
Postboks 463
5805 BERGEN