Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Fått feil medisin fra apoteket

Publisert: 09.08.2022

Fikk utlevert feil medisin på resept fra apotek, med alvorlige konsekvenser for pasient. Har vi rett til å få utlevert navn på apotekeren som gjorde feilen? Kan dette anmeldes for å hindre at det skjer med andre?

Les mer

Erstatning for tapt barndom for avdød datter

Publisert: 09.08.2022

Jeg skulle hjelpe min 19 år gamle datter å søke om tapt barndom og skolegang grunnet grov mobbing og vold med drapstrusler. Alle bevis var samlet inn, men dessverre døde hun uventet under fødsel nylig før søknad ble sendt inn. Kan jeg likevel sende søknad inn og eventuelt sette en erstatning i fond for hennes nyfødte sønn som må står uten mor?

Les mer

Politiet har gjort feil i overgrepssak

Publisert: 09.08.2022

Har en sak hos politiet som gjelder overgrep og nettovergrep, den har vært til etterforskning i noen mnd nå, og jeg tror politiet har gjort en massiv feil som har ødelagt hele saken. De hadde planlagt pågripelse og ransaking i slutten av mai, men de bestemte seg for å kun gjennomføre avhør av siktede. Det har ført til at siktede nå garantert har slettet alt av beviser og hele saken er nå ødelagt. Hva skal jeg gjøre nå? Dette er forferdelig da det har ødelagt alt av bevis mest sannsynlig.

Les mer

Advokaten betaler ikke ut erstatningspenger

Publisert: 09.08.2022

Min gudmor ble tilkjent mye penger i erstatning, og det er ca 12 år siden! Advokaten hun har har pengene på en konto, og trekker ifra det som hun skylder han alle disse årene. Hun har fri rettshjelp, men han har aldri søkt om dette til henne. Hvordan skal hun gå frem for å få disse pengene som hun så sårt trenger nå, fordi helsa skrante Hvorfor drøyer det slikt?

Les mer

Klage på NAV-sak

Publisert: 09.08.2022

Egentlig vil jeg be om råd i en klagesak. Jeg klaget på et NAV-vedtak i november. NAV sendte ut nytt vedtak i desember med ny dato men med samme innhold. Jeg klaget det også. NAV har kun svart på dette i brev. Jeg er en EØS-borger, saken min er en internasjonal pensjonssak. NAV tillater meg ikke å benytte meg av klageretten. Nav sender ikke saken videre til overordnet myndighet. Hva kan jeg gjøre eller hvem kan jeg kontakte om saken?

Les mer

Anmelde barnehage for varsling til barnevernet

Publisert: 25.07.2022

Så at barnehagen har sendt bekymring til barnevernet. Det gikk kun på at min bror har hentet min sønn der, noe han heller ikke direkte har gjort da han satt i bilen på parkeringen og en annen hentet. Siden mor jobber i barnehagen og har ett har mot ham så har hun fått pedagogisk leder på min sønns avdeling å sende en sånn bekymring, da hun sier at han ikke har lov å hente. Noe hun ikke avgjør når jeg har samvær. Er dette straffbart fra barnehagens side og burde anmeldes?

Les mer

Søke om erstatning for tapt barndom som godt voksen

Publisert: 25.07.2022

Vil det være mulig å søke om erstatning for et ødelagt familieliv, utdanning (som ikke gikk etter planen) og jobbkarriere (med mange år som arbeidsløs) fordi barnevernet unnlot i sin tid å ta affære da jeg som barn ble utsatt for grov barnemishandling? Jeg er nå 67 år gammel (snart 68).

Les mer

Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

Publisert: 25.07.2022

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Les mer

Kan mor nekte å fortelle hvem som er barnefar?

Publisert: 25.07.2022

Jeg har i mange år prøvd å finne ut hvem som er min far. Min mor nekter å si hvem det er og har løyet til meg med falske navn siden jeg begynte å spørre om hvem så er min far da jeg var 14 år, nå er jeg 42 år. Kan hun nekte å si hvem som er min far?

Les mer

Kan en forelder bytte familienavnet til barna?

Publisert: 25.07.2022

Etter en skilsmisse kan en bytte familienavnet til barnet uten at begge foreldre er enige?

Les mer
1 2 186