Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Er arbeidsavtalen lovlig?

Publisert: 19.02.2024

Jeg undrer på om min arbeidsgiver bryter reglene for overtid. I kontrakten min står det at lønn er xxx.xxx, "arbeidstaker må påregne en del overtid" og at "lønnen inkluderer kompensasjon for overtidsarbeid". Det er alt som står ang. overtid. Iflg loven, som jeg tolker det, så er ikke dette lovlig. Hvis arbeidsgiver velger å ha overtid inkludert i lønnen, skal det stå hva som er grunnlønn, og hva som er faktisk kompensasjon for overtid. Har jeg en sak?

Les mer

Hva skjer med dagpengene dersom jeg får sommerjobb?

Publisert: 19.02.2024

Jeg er arbeidsledig og får dagpenger hos NAV. Hva skjer med dagpengene mine hvis jeg får sommerjobb som varer i maks 3 måneder eller hvis jeg begynner å ta oppdrag for Wolt/Foodora? Forstår at jeg maks kan jobbe 50%, men hvordan vil avkortning av dagpenger skje? Dagpengeperioden min vil bli avkortet ved en midlertidig jobb?

Les mer

Kan ny eier bytte ut mitt vaskefirma?

Publisert: 19.02.2024
Emneord:

Jeg har et enkeltmannsforetak, et vaskefirma og har jobbet for gårdeier i over 3 år. Jeg har ikke skrevet kontrakt med gårdeier. Det er gårdeier som drifter stedet. Det kan hende broren hans tar over driften, men gårdeier står fortsatt som medeier med 33% av aksjene. Alle er fornøyd med vaskingen min. Er det lov for broren hans som skal drifte stedet å kaste meg ut som vaskefirma?

Les mer

Må jeg levere inn mobilen under oppsigelsestiden?

Publisert: 19.02.2024

Etter at jeg sa opp min stilling ville sjefen min at jeg skulle slutte omgående. I utgangspunktet har jeg 3 måneders oppsigelse og skulle fratre stillingen 30. april, men han laget en avtale om å betale lønn ut oppsigelsestiden mot at jeg leverte spesifisert utstyr, bil, firmakort osv. I avtalen skrev han ikke opp mobiltelefonen. Må jeg da levere denne? Eventuelt når må den leveres inn?

Les mer

Endring i lønn

Publisert: 19.02.2024

Jeg fikk ny arbeidskontrakt høsten 2022, hvor det står at jeg har en månedslønn på 65.000. Kontrakten ble underskrevet av meg og arbeidsgiver. Nå i januar 2024, fikk vi ny kontrakt etter fusjon. Her står ny månedslønn på 56.000. Har aldri fått utbetalt den lønna som står i gammel kontrakt. Jeg har ikke skrevet under ny kontrakt. Hva bør jeg gjøre her?

Les mer

Sykemeldt under prøveperiode

Publisert: 19.02.2024

Jeg er sykemeldt under prøveperioden. Har avtalt slutt på arbeidsforhold med arbeidsgiver. Har mottatt sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Hva skjer med fortsettelsen? Kan jeg fortsatt forvente sykepenger fra NAV siden jeg står uten arbeidsgiver?

Les mer

Kan vi ta ut det som står på mors høyrentekonto før hun skal på sykehjem?

Publisert: 19.02.2024
Emneord: ,

Mor sitter i uskiftet bo og er nå på vei til å komme på langtidsplass på sykehjem. Vi er to barn, har skrevet fremtidsfullmakt. Lurer på om vi kan ta ut det mor har på sin høyrentekonto? Mor er klar og orientert.

Les mer

Får ikke ny jobb pga forrige arbeidsgiver

Publisert: 16.02.2024
Emneord: ,

I worked in a restaurant where the environment was toxic and I decided to walk away from it. I've been threatened by my superior and after a year or more of being pressured I couldn't take it anymore and I resigned from one day to another. Now I've applied for a job in another place and my new employer wanted to hire me but after talking with my old boss I was denied the job. I've been told that it's illegal to give out a negative reference.

Les mer

Behandlingsansvarlig nekter å utlevere juridisk betenkning

Publisert: 16.02.2024

Når et advokatfirma har gjort en juridisk betenkning knyttet til forhold rundt en person. Den juridiske betenkningen er et betalt oppdrag fra en "behandlingsansvarlig", jmf. personvernforordningen. Kan da "behandlingsansvarlig" nekte utlevering av notatet med den juridiske betenkningen og personopplysningene, med hjemmel i straffeloven §211, uten at slik påberopelse er saklig begrunnelse?

Les mer

Er jeg skattepliktig kun til Norge?

Publisert: 16.02.2024

Jeg har tenkt å etablere et enkeltmannsforetak med konsultasjonsvirksomhet rettet mot en utenlandsk bedrift. Stemmer det at jeg ikke trenger å betale MVH til tjenester i utlandet? Er jeg skattepliktig kun til Norge selv om jeg oppholder meg i kundens hjemland i korte perioder? Kan jeg få skattefradrag på varer/tjenester kjøpt i utlandet? Jeg melder ikke flytting, så vil fremdeles være folkeregistrert i Norge.

Les mer
1 2 317