Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Linda Sandqvist Smith

Deloitte Advokatfirma AS

Spesialområder:

Har lang erfaring fra både offentlig- og privat virksomhet med merverdiavgiftsrettslige-, kompensasjonsretttslige- og skatteforvaltningsrettslige promlemstillinger.

Agnar Langeland

Advokatfirmaet Langeland ENK MNA

Forretnings juridisk praksis med vekt på selskapsrett, kontraktsrett, forhandlinger, M&A, forsikring og finans. Rådgiver for både norske og internasjonale selskaper. Klienter innen industri, handel, forsikring og finans. Er styreleder/styremedlem i flere norske selskaper.

Maria Hessen Jacobsen

Elden Advokatfirma AS – Bergen

Arbeider primært med strafferett og prosedyre for domstolene, men tar saker innenfor et bredt saksfelt.
Fordypning i internasjonal strafferett og spesialfelt innenfor menneskerettigheter, straffeprosess og strafferett. Medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Medlem av det sentrale arresttilsynet. Styremedlem i Stiftelsen Wayback, med bakgrunn som leder for Jussgruppen Wayback.
Medlem ECBA (European Criminal Bar Association), Rettspolitisk Forening og Norsk forening for kriminal reform (KROM).

Egil Horstad

Advokatfirmaet Schjødt AS

Jeg har i tillegg til ovennevnte også kompetanse og mange oppdrag innenfor gjeldsforfølging og insolvensrett, selskapsrett, entrepriserett og tingsrett. Jeg tilhører Vogt & Wiig AS sin prosessgruppe, og har mange oppdrag knyttet til tvisteløsning og prosedyre.