Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Arild Karlsen

Advokatfirmaet Karlsen AS

Arild Karlsen har bred erfaring fra det offentlig og som privatpraktiserende advokat. Han jobber særskilt med saker knyttet til trygderett, fast eiendom, familie- og barnevernsrett og kontraktsrett. Karlsen er fast bostyrer for Agder tingrett i konkurssaker, og har god kunnskap om konkurs- og gjeldsforhandlinger. Han oppnevnes også som medhjelper i tvangssalg.