Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vidar Brobakken

Advokat Vidar Brobakken AS

Arbeider hovedsaklig med skatterådgivning, skatte- og avgiftsklager, arv og generasjonsskifter, selskapsrett, regnskapsregler, regelverket for regnskapsførere, tvisteløsning og megling.
Betydelig foredragsvirksomhet innen disse emner.
I tillegg mange oppdrag som bobestyrer i ektefelle- og dødsboer for tingretten.