Alle kommunene i Agder

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Esben Apland

Advokat Esben Apland

En betydelig del av advokat Esben Aplands praksis består av eiendomsmegling/oppgjør.

Atle Helljesen

Advokat Atle Helljesen

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1970

Jeg har en omfattende prosedyreerfaring både i sivile- og straffesaker for alle rettsinstanser, samt voldgift. Høyesterettsadvokat siden 1975. Min virksomhet har primært vært rettet mot privatpersoners rettslige problemer og rettssikkerhetsspørsmål, herunder spørsmål både knyttet til fast eiendom, miljø og fritidsaktiviteter, samt privatpersoners forhold til offentlige organer. Men i mange saker har jeg også representer mindre bedrifter eller lokale offentlige organer.