Personskader

Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.
Her finner du artikler og spørsmål om pasientskade, arbeidsulykker, trafikkulykker, vold, erstatning for tapt barndom og flere andre emner innen personskade.

Innhold

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnoes

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnose (ADHD). Jeg var hos Hjelpern, BUP, PPT og private psykologer på ungdom/vgs for hjelp med mine plager. Jeg fikk ingen diagnoser der, bare samtaler. På vgs ble jeg utbrent, grunnet udiagnostisert adhd. Jeg måtte ta vgs på 5 år, samt betale for privatskole, da skolen ikke kunne tilrettelegge tilstrekkelig. Dette har ført til at jeg kommer sent ut i arbeidslivet og studier. Diagnosen ble satt 2024, jente 26 år.

Les mer

Erstatningssak fra 1977

01. mar 2024 · spørsmål

Uka før jul i 1977 frontkoliderte jeg med en trailer. Dette var en alvorlig kollisjon med dødsulykke. Dette var ikke min skyld og han som kjørte på meg var full. Jeg hadde jobb i Nordsjøen som jeg mistet pga skader. Fikk utbetalt kr 135 000 som menerstatning og tap i fremtid. Det ble laget ett dokument som lå hos forsikringsselskapet at min sak skulle tas opp ang tapte pensjon da jeg var sykemeldt og har blitt ufør etter skaden. Dette var Norges Brannkasse som i ettertid har blitt kjøpt opp av UNI.

Les mer

Mobbet på skolen

22. feb 2024 · spørsmål

Jeg ønsker å saksøke kommunen jeg bodde i da jeg var yngre. Jeg ble mobbet på samtlige skoler jeg gikk på, og har nå i voksen alder forstått at dette ikke er greit. Det har ødelagt mye for meg i mitt voksne liv. Hvordan starter jeg denne prosessen?

Les mer

Erstatning etter feilmedisinering

12. feb 2024 · spørsmål

Jeg har er blitt feil medisinert i ca 8 år og har fått feil diagnose som har gått utover privat og arbeid. Er blitt 50 % ufør pga for høy medisinering som kunne blitt en skade på nyrer. Har ikke blitt hørt når jeg har vært på behandling igjennom disse årene. Er nå satt av den medisinene som har vært mye for høy i følge lege og behandler der de har fått behandling i dag. Finnes det en plass jeg kan henvise meg til og få hjelp med denne saken? Synset det er vanskelig å gjøre noe med dette aleine.

Les mer

Reaksjon etter kjemisk peel

08. feb 2024 · spørsmål

Hvis man har tatt kjemisk peel og fikk reaksjoner etter dette og legen har undersøkt og beviste at det er pga kjemisk peel. Kan man kreve refusjon fra behandler?

Les mer

Feilbehandlet på legevakten

08. feb 2024 · spørsmål

Legevakten i Haugesund sendte meg hjem for å dø. De lettet på skjorten min og sa at jeg hadde brist i ribb-beina, og at de ikke tok røntgen pga Covid. En uke senere havnet jeg på sykehuset. De løp med meg i senga til operasjonssalen, kræsjet i veggen underveis. Jeg hadde indre blødninger og mistet milten. Hadde ikke jeg blitt funnet den dagen så hadde ikke livet mitt stått til å redde. Har jeg på bakgrunn av dette en sterk nok sak til at jeg bør anmelde helsevesenet (legevakten)?

Les mer

Erstatning etter personvernbrudd

05. feb 2024 · spørsmål

Jeg bare lurer på om jeg har krav på erstatning, når Statens helsetilsyn gjorde en feil ved å legge ut mitt fulle navn tilknyttet en sak der jeg er pasient og vitne. Der jeg i utgangspunktet skulle vært helt anonym. Skaden som helsetilsynet gjorde har påvirket både navn og rykte på en liten plass. Helsetilsynet fjernet navnet mitt etter 18 timer, etter mange forsøk på å nå dem, men da var allerede «skaden» skjedd.

Les mer

Erstatning for feil diagnose og feilmedisinering

29. jan 2024 · spørsmål

Har man krav til erstatning dersom man har fått feil diagnose og blitt feil medisinert? Mistet mye skolegang etter at barnevernet tok over omsorgen for meg. I tillegg ble jeg kastet ut da jeg var 18 år fordi jeg var flink å spare, hadde en stillingsprosent på 30% som ansatt. Hadde egentlig krav til oppfølging fem til jeg ble 23. Hvem kan hjelpe? Hva vil det koste meg å ta dette videre? Er fortvilet over den dyre prisen jeg nå som 29-åring må betale for å ikke ha noen gode utdanningsmuligheter.

Les mer

Får ikke forsikring pga tidligere yrkesskade

16. jan 2024 · spørsmål

Jeg hadde et arbeidsuhell i 1999 (bedriften er nå konkurs). Dette ble da notert som en yrkesskade og godkjent av NAV. Begynte i en annen jobb ca år 2001, og har siden da hatt en lederstilling og tjent ganske ok, men har slitt veldig med helsen i alle disse årene. Det har nå med årene blitt så pass mye smerter at det har stoppet helt opp og jeg har blitt 100 % ufør. Forsikringene mine har i ettertid reservert seg for denne skaden så da er spørsmål om jeg har rett på tjenestepensjon?

Les mer

Jeg har blitt skadet i Norge og trenger hjelp

08. jan 2024 · spørsmål

Hei, jeg er blitt skadet i Norge. Og etter bilulykken har jeg blitt operert, men nå har jeg et problem. pga jeg vet det er gammel sak, men jeg vart veldig ung når jeg ble operert og har fortsatt smerte. Jeg fikt ingen hjelp, men kan dere hjelpe meg med min sa? Kan dere kontakt meg og vi kan se hva skal vi gjøre videre. Takk for svar.

Les mer

Tidligere forsikring

08. jan 2024 · spørsmål

Lurer på om den forsikringen vi hadde i 2019 har tilbakevirkende kraft? Spør fordi jeg har ei datter som fikk epilepsi på det tidspunkt, og hun bodde fortsatt hjemme. Hun var da 19 år. Jeg husker ikke hvilken forsikring vi hadde da. Hvordan finne ut av det? Jeg spør fordi min datter har stilt meg spørsmål da hun mener vi hadde krav på erstatning.

Les mer

Barneskolen tok ikke grep selv om de var klar over omsorgssvikt

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg var utsatt for omsorgssvikt som barn. Barneskolen jeg gikk på har gjennom 2,5 år sett tegn på at noe er galt og bekymringsverdig psykisk. Skolen har dokumentasjon på alt dette, men de har ikke gjort jobben sin og ikke meldt fra til barnevernet. Jeg har bedt om innsyn i dokumentasjonen og det er veldig tydelig at de var fullt klar over at jeg ikke hadde det bra og viste tegn til omsorgssvikt. Mitt spørsmål er om jeg kan saksøke skolen for å ikke ha gjort jobben sin?

Les mer

Erstatning for tvangslidelse

04. jan 2024 · spørsmål

Om jeg har rett til erstatning i kommune jeg bor i. Sliter masse med vasketvang. Føler at får ikke gjort noe annet enn vaske både meg selv og leiligheta mi, bruker både mye såpe og fuktighetskrem på grunn av at jeg vasker mye. Har jeg ikke brukt fuktighetskrem hadde jeg hatt sår på hendene mine, føler livet mitt består av vask har lite tid til og gjøre koselige ting. Er fortvila, er dere noe dere kan hjelpe meg med?

Les mer

Melde inn forsikringssak selv om saken er foreldet?

02. jan 2024 · spørsmål

Jeg har nettopp oppdaget at sykdommen min (SLE) favnes av forsikringen. Jeg har for alvorlig sykdom. Jeg har hatt denne forsikringen siden 2009, men fikk diagnosen i 2015. Er det i det hele tatt noen vits å melde inn en sak til forsikringsselskapet mtp. foreldelsesfristen? Jeg ville selvfølgelig ha meldt inn sak hadde jeg visst dette. Det var min far som opprinnelig tegnet forsikringen, men jeg overtok innbetalingene på et tidspunkt.

Les mer

Trenger advokat til klage på tvungen psykisk helsevern

21. des 2023 · spørsmål

Det er krise og jeg trenger en dyktig advokat som kan sende klage for meg snarest. Det gjelder klage på tvungen psykisk helsevern og medisinering.

Les mer

Har jeg krav på stønad eller erstatning for tinnitus?

21. des 2023 · spørsmål

Jeg leste en overskrift i Dagbladet for en dag siden om stønader og andre økonomiske erstatninger for de med varig tinnitus. Fikk ikke lest hele da saken var bak betalingsmur. Jeg har hatt massiv tinnitus med flere følgetilstander i 15 år. Ble 100% uføretrygdet for dette i desember 2018. Har søkt på yrkesskadeerstatning, men kom ikke over minste prosent da min hørselsskade ikke var stor nok, og tinnitus ikke ga mer enn 5%. Finnes det andre stønader eller erstatninger?

Les mer

Bilde av meg brukes til markedsføring uten samtykke

21. des 2023 · spørsmål

Et bilde av meg og en venninne brukes i forbindelse med markedsføring av et klatresenter på sosiale medier. Bildet ble tatt under en "buldrejam" og vi ble informert om at det ville være en fotograf til stede som skulle ta bilder i forbindelse med dette arrangementet, noe vi samtykket til. Vi ble ikke informert om og ga heller ikke samtykke til at bildet skulle brukes på klatresenteret sin nettside og i betalt annonsering sosiale medier. Har de lov til dette uten samtykke fra oss?

Les mer

Utvidelse av forsikringen var ikke gyldig grunnet sykemelding

20. des 2023 · spørsmål

Jeg har pensjonsforsikring gjennom jobben, nå har jeg blitt ufør grunnet godkjent yrkesskade. Jeg ble sykemeldt desember 2022 og har vært sykemeldt frem til nå. Til og begynne med var det bare betalingsfritak inkludert i forsikringen. Men i juni 2023 ble det lagt til pensjonsforsikring og barnetillegg. Jeg søkte da om erstatning og fikk kun betalingsfritak grunnet sykemelding. Det var ikke gyldig at de ekstra dekningene ble lagt til. Er det riktig?

Les mer

Klage på avslag på barneforsikring?

13. des 2023 · spørsmål

Sønnen min røk fremre og side korsbånd i tillegg til skade på menisk i en håndballkamp (duell med motspiller, fintebevegelse). Han har Storebrand Super Barneforsikring. De har nå svart at dette ikke blir dekket i forhold til verken medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter ved ulykke. Grunnen er at ulykkesskade defineres som skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet. Kan/burde dette klages på?

Les mer

Kan jeg kreve erstatning for feil diagnose?

11. des 2023 · spørsmål

Jeg ble feildiagnostisert hos DPS i 2019. Forsøkte gang på gang å si at diagnosen ikke stemte. Til slutt måtte jeg bare gå i behandlingen jeg ble tilbudt slik at jeg kunne få ny vurdering etter at behandlingen på 1,5 år var ferdig. Da jeg var ferdig med behandling slet jeg mer enn tidligere, fikk heller ikke ny vurdering. Etter et opphold på Modum Bad fikk jeg endelig ny vurdering og det viste seg at tidligere diagnose ikke stemte. Har jeg rett på noen form for erstatning?

Les mer