Kristin Jensen

Link Advokatfirma AS
Bevilling siden 2006

Besøksadresse:
Bergelandsgata 14, 3. Etg

Postadresse:
Bergelandsgata 14
4012 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Allmennadvokat med omfattende prosedyreerfaring. Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.