Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Skolen har feilaktig meldt fra til barnevern

Publisert: 17.02.2022

Barneskolen som vår sønn går på har meldt oss til barnevernet for vold hjemme. Vi ble kalt inn til politiavhør og hatt full runde med barnevern. De har konkludert med at dette ikke er en sak for barnevernet eller politiet. Slik vi og de ser er det en svikt fra skolen sin side. Vi har vært i møte med skolen tidligere og det ble laget en aktivitetsplan, som de ikke har fulgt opp. Vi føler skolen har forhåndsdømt/sviktet vår sønn fra 1. klasse, han går pr. idag i 4 klasse. Hvordan stiller dette seg?

Les mer

Nye regler om pliktdelsarv

Publisert: 16.02.2022

Er det noe som heter overskytende del av pliktdelsarv? Hva er det? Dersom det er 9 millioner i boet, 1/3 går til datter og 2/3 går til sønn, vil datterens tre barn da få overskytende del av pliktarven på 1/3? Det står i testamentet at datteren og de tre barna samlet sett skal ha rett på maksimum 1 million kroner. Testamentet er datert 2012. Pliktarven blir vel da 1 million+ 15G, som er dagens pliktdelsarv til datteren og barna til sammen da dette er samlet sett?

Les mer

Sykelønn under oppsigelsestiden

Publisert: 16.02.2022

Jeg leverte oppsigelsen min i går, og fikk svar i dag at den er mottatt. Jeg fikk tilbake i svar at jeg har tre måneders oppsigelse. Fortiden er jeg sykmeldt. Får jeg da lønn for tre måneder eller får jeg bare lønn ut februar måned?

Les mer

Barn til avdøde søsken sin arverett

Publisert: 16.02.2022
Emneord:

Avdød var ugift og barnløs. Foreldre er døde. To søsken er gjenlevende. tre avdøde søsken med barn. Vil avdøde søskens barn ha arverett på linje med gjenlevende søsken?

Les mer

Kan en ukjent halvsøster til min mor kreve arv?

Publisert: 16.02.2022
Emneord:

Jeg har blitt kontaktet av en ukjent dame, som mener hun er halvsøster til min mor. Dette har hun funnet ut via MyHeritage. Min morfar har aldri tatt en DNA-test. Hun har aldri møtt min mor. Kan denne damen begynne å kreve arv fra min mor da hun dør? Min mor er gift og har bodd med min far siden 1971.

Les mer

Krav på utbetaling av en gjeldsforsikring

Publisert: 16.02.2022

Jeg har lån i en bank, som jeg tegnet forsikring på da jeg tok opp lånene. Begrunnelsen for at jeg tegnet forsikringen var at de sa i banken at lånet skulle slettes, hvis jeg skulle miste jobben eller bli uføretrygdet. Dette var det som hente. Jeg mistet jobben og ble ufør fire år senere. Da jeg kontaktet banken for å ordne med forsikringen, sa de at dette ikke gjaldt lenger. Jeg kunne få tre måneder betalingsutsettelse på lånet, men etter å ha betalt for forsikring hver måned helt til lånet ble nedbetalt har ikke forsikringen vært gjellende.

Les mer

Arv og uskifte for samboere uten felles barn

Publisert: 16.02.2022

Vi er samboere uten felles barn. Den ene samboeren har et voksent særkullsbarn. Den andre er akkurat blitt pensjonist, og har to voksne barn. Vi ønsker at hver av oss kan sitte i uskiftet bo når den tid kommer. Sammen eier vi bolig og hytte felles. Hvordan gjør vi det? Testament eller ved å inngå giftemål? Ved giftemål, går det ut over min pensjon?

Les mer

Arv i bolig etter mor når far har særeie

Publisert: 16.02.2022
Emneord:

Far og mor var gift. De hadde to barn sammen. Mor dør og far hadde særeie i boligen. Er det ingen arv fra mor i boligen, på grunn av særeie? Far har fått ny samboer og har bodd sammen i denne boligen i flere år. Kan far disponere boligen, som han da vil (for eksempel selge boligen)?

Les mer

Hjelp fra svigermor til finansiering av bolig

Publisert: 16.02.2022
Emneord:

Jeg og min samboer sliter med å komme oss inn på boligmarkedet, på grunn av mangel på egenkapital. Hennes mor har sagt ja til å stille sikkerhet for hennes del, men ikke for begge da hun synes det er skummelt med så høyt beløp. Mine foreldre eier ingenting så jeg står på bar bakke, men vi tenker å undersøke forskudd på arv eller privat lån. Svigermor har ikke slike summer tilgjengelig på konto, men eier en leilighet med lite lån igjen. Må svigermor da eventuelt ta opp lån på leiligheten for å hjelpe oss?

Les mer

Hvem arver hus og bil når mor dør?

Publisert: 16.02.2022

I en familie, der mor og far er gift med to felles barn, eier mor hus, bil, motorsykkel med mer i særeie. Når mor dør hvem skal da ta over hus bil og sånt da?

Les mer
1 192 204