Alle kommunene i Rogaland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lars Martin Ramsland

STOKKELAND – ADVOKAT DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2000

Utdannet lærer med spesialpedagogisk og sosialpedagogisk tilleggsutdanning. Lang erfaring som lærer og rådgiver i skolen. Prosedyreerfaring i barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, bistandsadvokat, stafferett mm. Flere oppdrag som offentlig oppnevnat bostyrer i dødsbo samt medhjelper ved oppløsing av sameie og tvangssalg av eiendom.