Alle kommunene i Vestland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øystein Hjelmeset

Advokat Øystein Hjelmeset AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2012

Advokat Øystein Hjelmeset driver en moderne advokatvirksomhet som tilbyr effektiv juridisk rådgivning og bistand med høyt faglig nivå. Se www.advokathjelmeset.no for mer info. Advokat Øystein Hjelmeset bistår privatpersoner, næringsdrivende og kommuner, hovedsakelig innenfor følgende fagområder: (1) Fast eiendom (herunder jordskifte), (2) Arv og skifte, (3) Økonomisk familierett og (4) Tvisteløsning og prosedyre. Advokat Øystein Hjelmeset får oppdrag fra store deler av landet.

Jan Erik Mardal

Advokat Jan Erik Mardal AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2007

Allmenn praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold. Offentlige anskaffelser. Byggekontrakter og entreprise. Kommunalrett. Forvaltningsrett. Seksjonering. Interkommunale selskaper.