Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Erik Mardal

Advokat Jan Erik Mardal AS

Allmenn praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold. Offentlige anskaffelser. Byggekontrakter og entreprise. Kommunalrett. Forvaltningsrett. Seksjonering. Interkommunale selskaper.

Øystein Hjelmeset

Advokat Øystein Hjelmeset AS

Advokat Øystein Hjelmeset driver en moderne advokatvirksomhet som tilbyr effektiv juridisk rådgivning og bistand med høyt faglig nivå. Se www.advokathjelmeset.no for mer info. Advokat Øystein Hjelmeset bistår privatpersoner, næringsdrivende og kommuner, hovedsakelig innenfor følgende fagområder: (1) Fast eiendom (herunder jordskifte), (2) Arv og skifte, (3) Økonomisk familierett og (4) Tvisteløsning og prosedyre. Advokat Øystein Hjelmeset får oppdrag fra store deler av landet.