Alle kommunene i Nordland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Christian Wulff Hansen

Advokatfirmaet Wulff AS

I tillegg til juridikum fra Universitetet i Bergen har jeg en mastergrad i Corporate and commercial law fra Bond University, Gold Coast, Australia.

Jeg har verv som fast bistandsadvokat i Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har spesielt omfattende erfaring og ekspertise innen barneretten.

Susanne Danielsen

Advokatfirmaet Danielsen AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2019

Susanne Danielsen jobber primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen arbeidsrett, fast eiendom og kjøpsrett.