Alle kommunene i Nordland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Christian Wulff Hansen

Advokatfirmaet Wulff AS

I tillegg til juridikum fra Universitetet i Bergen har jeg en mastergrad i Corporate and commercial law fra Bond University, Gold Coast, Australia.

Jeg har verv som fast bistandsadvokat i Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har spesielt omfattende erfaring og ekspertise innen barneretten.