Advokat

Her finner du artikler og spørsmål om advokater.
Her finner du artikler og spørsmål om advokater.

Innhold

Advokaten har tatt for mye betalt

27. mar 2023 · spørsmål

Jeg hadde en advokat som skulle vinne en erstatning sak til meg, men det ble bare utgifter til meg. Jeg måtte betale 300 000 kr til han for omkostninger for saka. Jeg har jo fri rettshjelp, så det stemmer ikke at jeg skal betale for den advokaten. Så går det an klage på den advokaten, og få pengene tilbake?

Les mer

Gå til sak mot kommune og barnevern

24. mar 2023 · spørsmål

Koster det å gå til sak mot kommunen? Eller er det fri rettshjelp?? Jeg har tenkt å gå til sak mot kommunen, men jeg er usikker på om det er lurt, men jeg har lyst å få erstatning får det barnevernet har gjort mot meg og mine barn, barnevernet har ødelagt bånd mellom mor og døtre, så dem må står får det de har gjort,

Les mer

Trenger fri rettshjelp til familiesak

24. mar 2023 · spørsmål

I need advice on a family situation with myself and children. I need it to be pro bono as I cannot pay for a lawyer.

Les mer

Kan et sameie får fri rettshjelp?

16. mar 2023 · spørsmål

Er det bare enkeltindivider som kan motta fri rettshjelp, eller kan også ulike organisasjoner motta dette? F. eks et boligsameie.

Les mer

Klage på advokat

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg ønsker å klage på en advokat, hvor kan jeg klage?

Les mer

Trenger advokathjelp etter yrkesskade

07. mar 2023 · spørsmål

Jeg trenger advokatbistand til å hjelpe meg med å få jeg erstatning fra kommunen og fra NAV også. Jeg er 100 % uføretrygdet, men NAV godkjente ikke yrkesskade. Og fått ingen erstatning fra kommunen. Mot kommunen er det klage og sak fra meg, pga mishandling under sykmeldelding med meg og min familie som sendte til tingrett og informerte om dette til en advokat tidligere. Men, advokat svarte ikke noe om dette til meg. Leste på nettavisen at han mistet bevillingen sin. Det kan være derfor han svarte ikke meg.

Les mer

Informasjon om grensen for fri rettshjelp

22. feb 2023 · spørsmål

Hvor kan jeg finne frem en link som tilsier "Nåværende inntektsgrense for fri rettshjelp er kr 350 000,– for enslige er kr 540 000,–"? Jeg er 100 % ufør etter en yrkesskade og får ca. over 170 000 kr i inntekt før skatt. Uførheten ble innvilget uten diagnose.

Les mer

Har jeg krav på fri rettshjelp?

13. feb 2023 · spørsmål

Jeg hadde en advokat som hadde en sak om erstatning for personskade med meg, jeg tror han har utnyttet meg for penger. Jeg er ufør og får ca 300 000 kr i inntekt etter skatt. Jeg er gift. Min mann bor i Sverige, så jeg bor alene, men jeg har lest når du er ufør og grensa å få fri rettshjelp er 350 000 kr. Stemmer det?

Les mer

How to write a complaint about a lawyer

27. jan 2023 · artikkel

The complaint should contain a brief and precise description of the issue you are complaining about. The complaint must be about breaches of the Code of Conduct for Lawyers that you believe the lawyer has made while representing you. You can also complain about the lawyer’s fee, for example if you believe the lawyer has […]
Les mer

Trenger advokat etter arbeidsulykke

23. jan 2023 · spørsmål

Jeg søger en dygtig norsk advokat, der kan lidt dansk! Situationen er den, at jeg for flere år siden er det efterhånden, at jeg kom ud for en arbejdsulykke under arbejde på en lastbil i Sydnorge. Efter lang tids nølen, lægeundersøgelser m.fl. fandt jeg en norsk advokat, der ville føre sagen for mig! I stedet for, at anlægge sag som aftalt, valgte han, at anlægge sag med begrundelsen: Nakkesleng. Hvilket det aldrig har været. Jeg plages fortsat af daglige smerter og sagen er en Retshjælpssag.

Les mer

Ønsker dokumenter fra advokat etter ni år

13. jan 2023 · spørsmål

For 9 år siden kjøpte jeg en eiendom i forbindelse et dødsbo. I denne prosessen sendte advokaten meg flere brev. For noen måneder siden hadde jeg en stor opprydding i papirene min, jeg klarte da uheldigvis å kaste/brenne jeg alle papirene som advokaten hadde sendt. Tenkte at jeg ikke hadde behov for de, men angret senere. Jeg lurer på om jeg kan henvende meg til advokaten 9 år senere å spørre om å få kopi av saken? Vil så gjerne ha de papirene tilbake slik at de følger eiendommen.

Les mer

Advokat til sak mot megler

13. jan 2023 · spørsmål

Har behov for en advokat som tar en sak mot et meglerfirma, hvor megler ble utnevnt som medhjelper i forbindelse med at jeg hadde en leilighet som pga. svindel, vold, datainnbrudd med mer, kom på tvangssalg. megler har imidlertid ikke opptrådt ryddig. Bl.a involvert personer som ikke er part i saken og som har roplidelser (rus og psykiatrilidelser). Tatt avgjørelser over hodet mitt og bak min rygg. Og er dithen at jeg har blitt ytterligere svindlet. Om dere kan ta en sak mot megler.

Les mer

Klage på advokat etter sak om boligsalg

13. jan 2023 · spørsmål

Grunnlag for klage på advokat? Opprettet sak på erstatningskrav i forbindelse med boligsalg. Kjøper hadde ikke midler til å betale plutselig. Vår advokat gjorde det den skulle i starten, men motpartens advokat svarer ikke. Må betale for hver purring og ga til slutt opp. Er hele tiden jeg som må pushe på i en svært god sak som vi har og dette koster. Siste dialog er nå over 2 år siden. Er det grunnlag for å klage på vår advokat? Skal det være slik at en motpart slipper unna ved å ikke svare?

Les mer

Nabokonflikt – prøv mekling ved nabokonflikt

26. okt 2022 · artikkel

Naboer er ofte avhengig av å kunne samhandle, og nabokonflikter kan være svært krevende å stå i. Partene må kunne forholde seg til hverandre både under konflikten og etter de eventuelt har funnet en løsning. Det krever gjerne mye tid og energi å stå i en konflikt med en nabo. En del nabokonflikter havner i […]
Les mer

Advokat informerte ikke om at saken var foreldet

24. okt 2022 · spørsmål

Når min advokat har latt min sak om huset gå til foreldelse, og at det ikke mer var noen sak. Dette holdt advokaten skjult for meg i 60 mnd. Når de 60 mnd var over, ba advokaten meg om å signere på en ny oppdragsbekreftelse på nettopp denne saken som ikke eksisterer lengre. Jeg fikk vite at min sak var gått til foreldelse uten å informere meg, uten mitt samtykke. Oppdragsbekreftelsen ble signert, men det var ingen sak for advokat å jobbe på. Straffbart?

Les mer

Mekling ved advokat

18. okt 2022 · artikkel

Mange saker kan løses ved at advokaten hjelper deg med å inngå forlik med motparten din. Konflikter kan også løses ved for eksempel voldgift eller mekling. Mekling ved sertifiserte meklere Sertifiserte meklere har spesialisert seg innen ulike områder av jussen og kan til sammen dekke de aller fleste type konflikter. Både små og store saker kan løses gjennom […]
Les mer

Advokat har ikke svart på klage

30. sep 2022 · spørsmål

Jeg lurer på saksgangen når en advokat har blitt klaget inn til disiplinærnemnden og ikke avgitt tilsvar innen tidsfrist. Hva skjer da videre?

Les mer

Mistet forsvarer rett før rettssak

29. sep 2022 · spørsmål

Har advokaten min lov å slutte å forsvare meg uten og si ifra til meg? Jeg skulle hatt rettsak i dag men jeg fikk en telefon fra politiet om at jeg ikke har en forsvarer. 2-3mnd siden så møtte jeg han og ble enige med at jeg skulle erkjenne straff og vi hadde en plan sammen. Rettssaken ble utsatt siden jeg ikke har en forsvarer.

Les mer

Fri rettshjelp for klage til NPE

20. sep 2022 · spørsmål

Lurer på om dere tilbyr fri rettshjelp til personer med lav inntekt som har en klage hos NPE.

Les mer

Advokat – klage på advokat

15. sep 2022 · artikkel

Før du sender inn en klage, anbefales det at du tar kontakt med advokaten. Mange saker kan løses ved at partene snakker sammen. Om du likevel ønsker å klage, må det gjøres via Advokatklageordningen.no. Din klage vil da behandles av Disiplinærnemnden for advokater. Klageordningen er gratis og elektronisk. Du finner mal på klage her. Hva […]
Les mer