Oppsigelsestid

Innhold

Må jobb ut oppsigelsestiden, selv uten kontrakt

12. okt 2021 · spørsmål

I got the offer for 100 % contract and I agreed, but haven't got a contract for a month. First month I got only 55 hours per month. When I got contract I saw that it shows that I should get 37,5 hours per week. But I never got those hours in 3 months, so I haven't signed the contract and I said that I am leaving. Now they want me to work 1 month oppsigelsestid which I can't since I got another 100 % work. What should I do now?

Les mer

Oppsigelse under permisjon

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har akkurat påbegynt en seks måneders periode med ulønnet permisjon i forlengelse av mammapermisjon. Kan jeg si opp min nåværende stilling, og allikevel tiltre ny stilling umiddelbart? Eller må jeg;

1. Vente til det har gått 3 mnd (periode med oppsigelsesperiode)
2. Vente til det har gått 6 mnd (periode med innvilget ulønnet permisjon)
3. Vente 9 mnd (begge periodene samlet)

Les mer

Hvor lang er oppsigelsestiden når den ikke er regulert i arbeidsavtalen?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et år vikariat som har utgått i forrige måned. Jeg har inngått en muntlig avtale om at jeg kan jobbe i 3 måneder til som vikar. Men jeg har fått et fast tilbudt fra en annen bedrift. Er det mulig å ta en kort oppsigelsestid? Arbeidsgiveren min sa at jeg må ha en tre måneders oppsigelsestid.

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg sendte oppsigelse på mitt arbeidsforhold og informerte om at jeg hadde fått ny jobb. Min sjef ringte til min nye sjef der jeg skulle begynne for å høre om jeg kunne starte opp allerede dagen etter oppsigelse, noe som var OK for ny arbeidsgiver. Fikk skriftlig bekreftelse om at min siste arbeidsdag var dagen etter oppsigelse, lønn i oppsigelsestid (3 mnd) er ikke nevnt. Kan jeg ha krav på lønn for 3 mnd oppsigelsestid selv om jeg startet ny jobb 14 dager etter oppsigelse?

Les mer

Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Les mer

Arbeidsgiver forsøker å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg hadde søkt permisjon uten lønn for å besøk graven til min mor og faren fra avdelingsleder min. Hun sendte meg svar for seint, etter at billett var bestilt, om at det ikke gikk men jeg reiste.

Hun kommer med usanne uttalelser om at jeg er farlig på jobb og jeg ble presset på masse ting. Jeg måtte si opp jobben. Jeg spurte om oppsigelsestid og hun vil ikke gi det men hun sletta arbeidsplanen min og jeg har ikke signert vaktene mine som jeg har krav på.

Hva sier loven om dette her og hva jeg har krav på?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Flytter til utlandet i oppsigelsestiden

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg vil gjerne vite om oppsigelsestid, jeg har 3 måneder etter at jeg sier opp. Har feriedager tilsvarende til 2 måneder. Kan jeg bruke permisjon uten lønn i resten av oppsigelsestiden? Grunnet er at jeg skal flytte til Danmark og ikke skal ha bolig og adresse i Norge.

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsesperiode

17. aug 2021 · spørsmål

03/08/21 får vi oppsigelse fordi ansatte skal starte på heltidstudie fra 17/08/21. Oppsigelsestid er 3 måneder, men det er ok å la ansatt gå for å starte studie 17/08. Ansatte har vært sykemeldt en stund og siste sykemelding er frem til 31/08/21. Blir oppsigelsestid frem til 17/08? NAV vil utbetale frem til 31/08 (sykemelding) eller frem til 16/08 (start av skole) eller frem til 03/08/21 når oppsigelsesperiode starter og arbeidsgiver må betale oppsigelsesperiode frem til studie starter?

Les mer

Oppsigelsestid mangler i arbeidsavtale

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt i et vikariat på ett år. Jeg har undertegnet en kontrakt som ikke gir noen opplysninger om oppsigelsestid. Er det mulig å si opp stillingen med oppsigelsestid på 1 måned da (eller gjelder det spesielle regler her - det er en stilling i universitetssektoren)? Jeg har fått tilbudt om en fast stilling et annet sted og vil gjerne går over i den nye stillingen.

Les mer