Oppsigelsestid

Innhold

Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Les mer

Bruke opp feriedager i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Har nettopp sagt opp jobben, og har en oppsigelsestid på 1 måned fra og med i dag. Jeg har enda 22 dager ferie igjen, og lurte på om jeg kunne bruke disse feriedagene i oppsigelsestiden? Eller har jeg ikke krav på det. Arbeidsgiver sa at jeg måtte varsle i fra om ferie 3 uker i forkant, men dette står ikke i kontrakten min og finner heller ikke noe av dette på nett.

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer

Hvordan slippe å jobbe i oppsigelsestiden?

03. mar 2022 · spørsmål

Hvordan kan man komme seg unna arbeid i oppsigelsestiden med lønn? Min datter har sagt opp sin jobb pga uholdbare forhold på arbeidsplassen som skyldes øverste leder. Men hun blir pålagt å jobbe der i 3 mnd under det hun selv beskriver som psykososiale skadelige forhold. Å risikere å bli regelrett skjelt ut på jobb er ikke en ønskesituasjon. Er sykemelding eneste veien ut?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. feb 2022 · spørsmål

Har jobbet fast i kommune siden høst 2014. Helsevesenet. Ble forflyttet fra BPA til Hjemmetjenesten i april 2021. Har sagt opp jobben min nå (flytter). Oppsigelsen fra 1.02.2022. Skal jobbe ut april. Lurer på om jeg har krav til noe ferie nå i oppsigelsestid, siden jeg sier opp så tidlig og får ikke tatt ferie i hovedperioden. Fikk beskjed om at jeg ikke kan ta ferie nå. Da blir det ferie uten lønn/trekk i lønn. Hva er riktig og hva er muligheten her? Kan jeg ha krav på velferdspermisjon med lønn?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

02. feb 2022 · spørsmål

Jeg har en samboer som har fått ett jobbtilbud og skal derfor si seg opp i jobben han nå har (og har jobbet i de siste 13 årene). MEN, han har ikke arbeidskontrakt på den nåværende jobben, og jeg kommer derfor frem til at da gjelder 15-3(1) - oppsigelsestiden blir en måned, selv om han har vært ansatt i mer enn 10 år. Arbeidsgiver mener han skal ha oppsigelsestid etter 15-3 (2) - altså 3 måneder. Har funnet flere artikler som sier at når det ikke foreligger arbeidsavtale gjelder 1 mnd. Hjelp?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

22. des 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min 60 % stilling, for å bli pensjonist. Jeg sa opp 30.11.21. Jeg skal da jobbe ut februar, men jeg har opptjent ferie for hele 2021. Har jeg da rett på å ta ferien i oppsigelsestiden? Hvis jeg ikke kan ta ut hele den opptjente ferien i oppsigelsestiden, har jeg da rett på at arbeidsgiver betaler meg ut?

Les mer

Oppsigelsestid etter 15 år

26. okt 2021 · spørsmål

Jag har en god vän till mig, som har jobbat 15 år på ett företag, pratar väldigt lite norsk och vet inte alla regler när det kommer till uppsägning. Han har fått 1 månads uppsägning. Min fråga är därför har man jobbat i 15 år så har man vel inte 1 månads uppsägning? Det skall vara 6 månaders uppsägning, inte sant? Jag anser att företaget har diskriminerat honom då han inte kan lagar och regler.

Les mer

Må jobb ut oppsigelsestiden, selv uten kontrakt

12. okt 2021 · spørsmål

I got the offer for 100 % contract and I agreed, but haven't got a contract for a month. First month I got only 55 hours per month. When I got contract I saw that it shows that I should get 37,5 hours per week. But I never got those hours in 3 months, so I haven't signed the contract and I said that I am leaving. Now they want me to work 1 month oppsigelsestid which I can't since I got another 100 % work. What should I do now?

Les mer

Oppsigelse under permisjon

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har akkurat påbegynt en seks måneders periode med ulønnet permisjon i forlengelse av mammapermisjon. Kan jeg si opp min nåværende stilling, og allikevel tiltre ny stilling umiddelbart? Eller må jeg;

1. Vente til det har gått 3 mnd (periode med oppsigelsesperiode)
2. Vente til det har gått 6 mnd (periode med innvilget ulønnet permisjon)
3. Vente 9 mnd (begge periodene samlet)

Les mer

Hvor lang er oppsigelsestiden når den ikke er regulert i arbeidsavtalen?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et år vikariat som har utgått i forrige måned. Jeg har inngått en muntlig avtale om at jeg kan jobbe i 3 måneder til som vikar. Men jeg har fått et fast tilbudt fra en annen bedrift. Er det mulig å ta en kort oppsigelsestid? Arbeidsgiveren min sa at jeg må ha en tre måneders oppsigelsestid.

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg sendte oppsigelse på mitt arbeidsforhold og informerte om at jeg hadde fått ny jobb. Min sjef ringte til min nye sjef der jeg skulle begynne for å høre om jeg kunne starte opp allerede dagen etter oppsigelse, noe som var OK for ny arbeidsgiver. Fikk skriftlig bekreftelse om at min siste arbeidsdag var dagen etter oppsigelse, lønn i oppsigelsestid (3 mnd) er ikke nevnt. Kan jeg ha krav på lønn for 3 mnd oppsigelsestid selv om jeg startet ny jobb 14 dager etter oppsigelse?

Les mer

Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Les mer

Arbeidsgiver forsøker å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg hadde søkt permisjon uten lønn for å besøk graven til min mor og faren fra avdelingsleder min. Hun sendte meg svar for seint, etter at billett var bestilt, om at det ikke gikk men jeg reiste.

Hun kommer med usanne uttalelser om at jeg er farlig på jobb og jeg ble presset på masse ting. Jeg måtte si opp jobben. Jeg spurte om oppsigelsestid og hun vil ikke gi det men hun sletta arbeidsplanen min og jeg har ikke signert vaktene mine som jeg har krav på.

Hva sier loven om dette her og hva jeg har krav på?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Flytter til utlandet i oppsigelsestiden

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg vil gjerne vite om oppsigelsestid, jeg har 3 måneder etter at jeg sier opp. Har feriedager tilsvarende til 2 måneder. Kan jeg bruke permisjon uten lønn i resten av oppsigelsestiden? Grunnet er at jeg skal flytte til Danmark og ikke skal ha bolig og adresse i Norge.

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsesperiode

17. aug 2021 · spørsmål

03/08/21 får vi oppsigelse fordi ansatte skal starte på heltidstudie fra 17/08/21. Oppsigelsestid er 3 måneder, men det er ok å la ansatt gå for å starte studie 17/08. Ansatte har vært sykemeldt en stund og siste sykemelding er frem til 31/08/21. Blir oppsigelsestid frem til 17/08? NAV vil utbetale frem til 31/08 (sykemelding) eller frem til 16/08 (start av skole) eller frem til 03/08/21 når oppsigelsesperiode starter og arbeidsgiver må betale oppsigelsesperiode frem til studie starter?

Les mer

Oppsigelsestid mangler i arbeidsavtale

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt i et vikariat på ett år. Jeg har undertegnet en kontrakt som ikke gir noen opplysninger om oppsigelsestid. Er det mulig å si opp stillingen med oppsigelsestid på 1 måned da (eller gjelder det spesielle regler her - det er en stilling i universitetssektoren)? Jeg har fått tilbudt om en fast stilling et annet sted og vil gjerne går over i den nye stillingen.

Les mer

Oppsigelsestid og lønn fra ny arbeidsgiver

20. mai 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp jobben min. I min arbeidskontrakt står det at jeg har rett til tre måneder med lønn under oppsigelsestiden. Arbeidsgiver sier at de antagelig ikke får benyttet min arbeidskraft i oppsigelsesperioden. Jeg har fått meg ny jobb og vurderer å starte i denne før oppsigelsestiden utgår. Kan jeg likevel ta imot lønn fra arbeidsgiver i de tre månedene? Da får jeg dobbel lønn. Er det ulovlig?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. mai 2021 · spørsmål

Ferie i oppsigelsetid. Sa opp min stilling i mars, og begynner i ny jobb 1 juli. Søkte da om å avvikle ferie de 3 siste ukene i oppsigelsestiden. Fikk i dag svar på at ferien er lagt til 14 dager inn i nytt ansettelsesforhold, altså 1/7-14/7. Er dette lov?

Les mer