Oppsigelsestid

Innhold

Ferie i oppsigelsestiden

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb, og lurer på hvilken rettigheter jeg har når jeg sier opp og feriedager. Om jeg sier opp i desember, vil min oppsigelsestid starte i januar (3.mnd). Vil jeg da ha krav på å ta ut ferie? Jeg er dessverre sykemeldt under oppsigelsen og har ikke fått mulighet til å ta ut all ferie for 2022, og regner med at de feriedagene blir overført.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min jobb med virkning fra 01/01-23 og har 3 mnd oppsigelsestid. Jeg lurer på om jeg har krav på å ta ut min rest-ferie i oppsigelsestiden da jeg i min neste jobb ikke får tatt ut ferie i hovedferieperioden. Skal starte som behandlingshjem. Jeg har 1 uke ferie fra i år som jeg tar med meg over i 2023.

Les mer

Arbeide hos ny arbeidsgiver i oppsigelsestiden

21. des 2022 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min og har 3 måneder oppsigelsestid. Jeg skal bli på jobb de 2 første måneder, men den sist har jeg ferie. Jeg vil gjerne begynne på en andre jobb i den sist måned som er ferie. Er det lovlig?

Les mer

Uvanlig oppsigelsestid i arbeidsavtale

15. des 2022 · spørsmål

Jeg har i min arbeidskontrakt følgende om oppsigelsestid: "Partene har avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Denne fristen løper i fra den 1. i påfølgende måned". I andre avsnitt under oppsigelsestid står det følgende: " For det tilfelle oppsigelse finner sted med virkning fra 01.12. og med fratredelse i årsoppgjørsperioden, forskyves fratredelsesdato til 30. april. Forlenget oppsigelsestid er gjensidig og gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver og arbeidstaker". Er det lov?

Les mer

Oppsigelsestid i prøvetiden

15. des 2022 · spørsmål

Jeg starter på jobb 1. juli med prøveperiode på 6 måneder. Oppsigelsestid på 1 måned innenfor prøveperioden, men tre måneder oppsigelsestid etter prøvetiden tar slutt. Dersom jeg får ny stilling ved en annen foretak og gir min skriftlige oppsigelse i desember, vil dette regnes som innenfor prøvetiden med 1 måned oppsigelsestid (dvs fra 1 jan-31 jan)?

Les mer

Si opp vikariat før avtalen er utløpt

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg har fått en jobb, som har oppstart om litt under fire måneder. Før den tid har jeg ingen jobb, da jeg akkurat har avsluttet arbeidstiden min ved en sesongjobb. Jeg har funnet noen stillinger som jeg søker på, men jeg er usikker på om jeg skal si at jeg har en annen jobb i fremtiden eller om jeg skal søke og etterpå si opp stillingen før tiltredelsen i den nye stillingen. Hva er lov? En av jobbene jeg søker på er et 9 mnd vikariat. Er det noen regler knyttet til å si opp vikariat før?

Les mer

Oppsigelse som ekstrahjelp

13. jul 2022 · spørsmål

Jeg skal si opp min stilling som ekstrahjelp og jeg forstår ikke helt det som står i kontrakten min. Prøvetiden er på 6 mnd. I denne perioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager de første 2 mnd, De resterende 4 mnd gjelder oppsigelsesfristen på 2 mnd. Det står kun om prøvetiden, ikke noe om oppsigelse utenom denne tiden. Har jeg ingen oppsigelsestid da.

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

23. jun 2022 · spørsmål

Kan jeg nekte å gå oppsigelsestid når jeg bare jobber på provisjon og heller ikke har et godt arbeidsmiljø?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

27. mai 2022 · spørsmål

Har prøvetid i stillingen jeg sitter i nå, og har fått tilbud om fast kontrakt videre, uten prøvetid og normal oppsigelsestid. Hvis jeg velger å si opp før jeg tiltrer på den "nye" stillingen/kontrakten, er prøvetiden eller vanlig oppsigelsestid gjeldende?

Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

09. mai 2022 · spørsmål

Prøvetiden min er over og vi har ikke avtalt noe etter dette. Det kan virke som daglig leder planlegger å beholde meg, men hva hvis jeg ønsker å si opp? Hvor lang oppsigelse har jeg nå som 6 måneders prøvetid er over?

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

06. mai 2022 · spørsmål

Jeg vil slutte i min jobb som butikkmedarbeider siden jeg har fått ny jobb. Har en oppsigelsestid på en måned. Den 1. mai slutter min sjef i jobben sin, og vi har ingen sjef før den nye begynner 1. juni. Vi ansatte, men helst meg siden jeg har høyest stilling (80 %) er altså ansvarlig for driften av butikken selv en måned (uten noen ekstra kompensasjon for det) og det er denne måneden jeg har oppsigelsestid. Kan jeg kreve å gå før siden vi ikke har en leder?

Les mer

Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Les mer

Bruke opp feriedager i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Har nettopp sagt opp jobben, og har en oppsigelsestid på 1 måned fra og med i dag. Jeg har enda 22 dager ferie igjen, og lurte på om jeg kunne bruke disse feriedagene i oppsigelsestiden? Eller har jeg ikke krav på det. Arbeidsgiver sa at jeg måtte varsle i fra om ferie 3 uker i forkant, men dette står ikke i kontrakten min og finner heller ikke noe av dette på nett.

Les mer

Kan arbeidsgiver korte ned oppsigelsestid med permittering?

28. mar 2022 · spørsmål

Kan en arbeidsgiver permittere meg med 14 dagers varslingsplikt, for så senere å avslutte arbeidsforholdet med 14 dagers oppsigelse (som det er under permittering)? Slik at en da "snur seg unna" de kontrakterte 3 månedene med oppsigelse?

Les mer

Hvordan slippe å jobbe i oppsigelsestiden?

03. mar 2022 · spørsmål

Hvordan kan man komme seg unna arbeid i oppsigelsestiden med lønn? Min datter har sagt opp sin jobb pga uholdbare forhold på arbeidsplassen som skyldes øverste leder. Men hun blir pålagt å jobbe der i 3 mnd under det hun selv beskriver som psykososiale skadelige forhold. Å risikere å bli regelrett skjelt ut på jobb er ikke en ønskesituasjon. Er sykemelding eneste veien ut?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. feb 2022 · spørsmål

Har jobbet fast i kommune siden høst 2014. Helsevesenet. Ble forflyttet fra BPA til Hjemmetjenesten i april 2021. Har sagt opp jobben min nå (flytter). Oppsigelsen fra 1.02.2022. Skal jobbe ut april. Lurer på om jeg har krav til noe ferie nå i oppsigelsestid, siden jeg sier opp så tidlig og får ikke tatt ferie i hovedperioden. Fikk beskjed om at jeg ikke kan ta ferie nå. Da blir det ferie uten lønn/trekk i lønn. Hva er riktig og hva er muligheten her? Kan jeg ha krav på velferdspermisjon med lønn?

Les mer

Oppsigelsestid når kontrakt mangler

02. feb 2022 · spørsmål

Jeg har en samboer som har fått ett jobbtilbud og skal derfor si seg opp i jobben han nå har (og har jobbet i de siste 13 årene). MEN, han har ikke arbeidskontrakt på den nåværende jobben, og jeg kommer derfor frem til at da gjelder 15-3(1) - oppsigelsestiden blir en måned, selv om han har vært ansatt i mer enn 10 år. Arbeidsgiver mener han skal ha oppsigelsestid etter 15-3 (2) - altså 3 måneder. Har funnet flere artikler som sier at når det ikke foreligger arbeidsavtale gjelder 1 mnd. Hjelp?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

22. des 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min 60 % stilling, for å bli pensjonist. Jeg sa opp 30.11.21. Jeg skal da jobbe ut februar, men jeg har opptjent ferie for hele 2021. Har jeg da rett på å ta ferien i oppsigelsestiden? Hvis jeg ikke kan ta ut hele den opptjente ferien i oppsigelsestiden, har jeg da rett på at arbeidsgiver betaler meg ut?

Les mer

Oppsigelsestid etter 15 år

26. okt 2021 · spørsmål

Jag har en god vän till mig, som har jobbat 15 år på ett företag, pratar väldigt lite norsk och vet inte alla regler när det kommer till uppsägning. Han har fått 1 månads uppsägning. Min fråga är därför har man jobbat i 15 år så har man vel inte 1 månads uppsägning? Det skall vara 6 månaders uppsägning, inte sant? Jag anser att företaget har diskriminerat honom då han inte kan lagar och regler.

Les mer

Må jobb ut oppsigelsestiden, selv uten kontrakt

12. okt 2021 · spørsmål

I got the offer for 100 % contract and I agreed, but haven't got a contract for a month. First month I got only 55 hours per month. When I got contract I saw that it shows that I should get 37,5 hours per week. But I never got those hours in 3 months, so I haven't signed the contract and I said that I am leaving. Now they want me to work 1 month oppsigelsestid which I can't since I got another 100 % work. What should I do now?

Les mer