Arkiv

Rett til fri rettshjelp

Publisert: 04.01.2022

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene, og spør advokaten din om råd.

Les mer

La advokaten hjelpe deg med boligsalget

Publisert: 09.12.2021

Visste du at det ikke bare er eiendomsmeklere som kan hjelpe deg med salg av bolig?

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

Publisert: 11.01.2021

Den nye loven om arv og dødsboskifte (arveloven) – LOV-2019-06-14-21 – trådte i kraft 1. januar 2021. Loven har avløst arveloven 1972 og skifteloven 1930.

Les mer

Ny adopsjonslov fra 1. juli 2018

Publisert: 03.08.2018

Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven) trådte i kraft 1. juli 2018. Endringen innebærer at også den adoptertes barn har rett til å vite identiteten til den adoptertes opprinnelige foreldre.

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Publisert: 08.01.2018

Den 1. januar 2018 trådte likestillings- og diskrimineringsloven (lov nr. 51/2017) i kraft. Den nye loven innebærer en samling av fire tidligere lover på området.

Les mer

Ny eierseksjonslov i 2018

Publisert: 08.01.2018

Den 1. januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Loven er i større grad utformet med hensyn til forbruker. Under følger en nærmere fremstilling av hva den nye eierseksjonsloven innebærer.

Les mer

Mekling ved advokat

Publisert: 19.08.2016

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter, og mange har tatt spesialopplæring for å bli gode meklere. En advokat som har fått slik meklingskompetanse godkjent av Advokatforeningen, har rett til å kalle seg sertifisert mekler. I tjenesten Finn advokat kan du lete opp sertifiserte meklere i ditt distrikt. Dette finner du ved å gå til Avansert søk, og velge Sertifisert mekler under Advokatroller.

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

Publisert: 16.08.2016

Barn har ikke krav på å arve like mye fra sine foreldre, og det kan være gode grunner til forskjellsbehandling. Loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Les mer

DNA-test avgjør farskap

Publisert: 16.08.2016

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer
1 13