Alle kommunene i Trøndelag

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anita Rian Lykken

Advokatkontoret Lykken & Myhr AS

Advokaten arbeider hovedsakelig med barnevern- og barnefordelingssaker og har en særskilt kompetanse på området.
I tillegg har advokaten bevilling for eiendomsoverdragelser og bistår i saken om som omhandler fast eiendom.