Lønn og andre ytelser

Innhold

Trekk i lønn for legebesøk

12. apr 2021 · spørsmål

Jeg har godkjent yrkesskade fra NAV. Uhell da jeg skulle fylle diesel på bussen jeg kjørte. Har arbeidsgiver lov å trekke meg i lønn for timer jeg har vært til legebesøk etter skaden? Alle legebesøk var relatert til skaden.

Les mer

Arbeidsgiver vil endre fra fastlønn til timebetaling

06. apr 2021 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 100 %. Før fikk jeg fast lønn, men nå har eier bestemt at jeg skal ha timebetaling. Hva skjer da med røde dager? Har jeg krav på betaling for de? Hvis ikke får jeg jo ikke 100 % den måneden?

Les mer

Arbeidsgiver krever 5 års bindingstid for kurs

24. mar 2021 · spørsmål

Har fått kurset yrkessjåførkompetanse gjennom arbeidsgiver. Kurset kostet kr 10 000,-. Jeg fikk noen uker etter kursets slutt en avtale om 5 års binding med fratrekk av kr 2000,- pr. år i avtaleperioden. Jeg skrev under avtalen da jeg sannsynligvis hadde hodet andre plasser. Jeg har nå i ettertid forstått at dette er urimelig lang bindingstid. Nå er det ikke mange kroner dette gjelder, men jeg føler jeg må forhøre meg litt om dette av prinsipp.

Les mer

Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

22. mar 2021 · spørsmål

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Les mer

Taper fremtidig lønn pga endring i arbeidsavtale

22. mar 2021 · spørsmål

Min samboer har hatt fast jobb som rådgiver i kapittel 5 i 9 år i kommunen. På grunn av omorganisering etter at en kollega søkte permisjon har hun det siste 1,5 året stått i "hans" rådgiverstilling (kap 5) midlertidig. Nå ble stillingen utlyst, og hun fikk den fast. Men i arbeidsavtalen er stillingen nå endret fra rådgiver i kapittel 5 til saksbehandler i kapittel 4. Hun får beholde sin nåværende lønn, men ser at lønnsutviklingen hennes stopper mer eller mindre opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Lønn når arbeidsgiver gir fri

12. mar 2021 · spørsmål

Når man er 100 % ansatt. Får fri fra arbeidsgiver noen timer en dag. Har man da krav på lønn for disse timene (evnt. avspasering er ikke tenkt her)? Hvordan gjelder dette når feks.: Jobber 4 timer overtid en dag den aktuelle uken, så får fri fra arbeidsgiver 4 timer samme uke. Skal det da utbetales overtid for de 4 timene (uketimene blir de samme)?

Les mer

Tjener for lite på hotell

09. mar 2021 · spørsmål

Eg jobber som natteresepsjonist på hotell, og eg har 19.21 per time for manuelt arbeid . Eg har 35.5/u. Men eg leste i Riksavtale at 19.21 er for 37.5 t/u. Kem er riktige? Skal eg ta 115.26 per time som skriver på Riksavtalen?

Les mer

Ikke fått lønn for ansiennitet

09. mar 2021 · spørsmål

Jeg jobber på sykehjemmet. Begynte som ringevikarassistent i april 2015 og fikk fast stilling som helsefagarbeider i juni 2016. Jeg har nettopp oppdaget at jeg har for lite ansiennitet. Jeg begynte på null ansiennitet hos dem og hadde allerede 6 års ansiennitet da jeg begynte hos dem. De viste meg kontrakten som jeg signerte og det står ansiennitet kun fra april 2015, men ingen som forklarte meg om dette før. Har jeg rett til etterbetaling?

Les mer

Arbeidsgivere trekker i lønn i stedet for å permittere

09. mar 2021 · spørsmål

Vår arbeidsgiver trekker oss i lønn og vi har ikke fått permitteringsvarsel eller blitt permittert, vi kommer på jobb og ser hvor mye vi har å produsere og nå som det er korona er det mye mindre produksjon, og når vi er ferdig har vi ikke flere oppgaver å gjøre og må dra hjem, så blir vi trukket i lønn, vi mener at vi burde blitt permittert eller at vi har krav på full lønn?

Les mer

Provisjon når man er permittert

09. mar 2021 · spørsmål

Jeg er permittert 90 % og min lønn er fastlønn + provisjon. I perioden har jeg på å jobbe lite, allikevel klart å levere slik at jeg ville fått provisjon. Har jeg rett på å få utbetalt provisjon mens jeg er permittert, eller må jeg vente til (forhåpentligvis) permitteringen blir opphevet. Vil dette får konsekvenser eller innvirkning på dagpengene?

Les mer