Lønn og andre ytelser

Innhold

Kan man bli trukket i lønn for pauser?

14. mar 2022 · spørsmål

If I have a contract that is 100 %, which as far as I know is 162.5 hours, and if I work for example 162.5 hours but when I put in my breaks I have less then 162.5 and I get paid less then 162.5 is that ok or should I be paid 162.5 and not any less than that even though I had my breaks which take around 10-11 hours from the total? This is a question regarding company that is not bound by any collective agreement, only law of Norway.

Les mer

Lønnsansiennitet i delvis statseide bedrifter

14. mar 2022 · spørsmål

Har 13 års arbeidserfaring fra staten. Ved overgang til ny stilling i ett annet firma i staten beholder jeg lønnsansiennitet. Men hva hvis jeg får jobb i Equinor som staten eier 67 % av?

Les mer

Mister nattillegg ved avspasering

18. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber 100 % stilling som nattevakt. Når jeg da jobber en helligdag tar jeg tillegget ut som fridag (altså ikke utbetaling). Da trekker arbeidsgiver (KS) nattillegget og det er ca 500 kr for hver avspasert vakt. Dei som jobber dag/aftenvakter må jo avspasere en dagvakt uten å bli trukket kvelds/nattillegg, men det kan jo ikke jeg som bare jobber nattevakter. Kan dette stemme?

Les mer

Hvilken timelønn er riktig?

07. feb 2022 · spørsmål

Jeg har en fastlønn på 34 000 i mnd. Var i mammapermisjon frem til 8. desember. Fikk kontrakt på fastlønn 34 000 fra 9. desember. Jobbet 20 timer ut desember pga tok kurs og andre administrative oppgaver. Fikk utbetalt timelønn på 181 kr for de 20 timene. Timesatsen tilsvarer 226 kr i følge vårt vaktplansystem (Quinyx). Hva er riktig her? Skal jeg få utbetalt min fastlønn (som er det jeg har på kontrakt), eller er det riktig at de gir meg timelønn uten å avklare det på forhånd/i arbeidskontrakten?

Les mer

Får ikke lønntillegg pga sykemelding

07. feb 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten min har jeg fast timelønn (190,75 kr/timen) + 2000 kr i ansvarstillegg per måned. Jeg har vært 50-100 % sykmeldt i januar måned og har dermed ikke jobbet mye. Ca 2 uker 50 % sykmeldt, resten 100 % sykmeldt. På lønnslippen min nå ser jeg at jeg IKKE har fått ansvarstillegget på 2000 kr utbetalt. Stemmer dette? Forstår at om jeg er 100 % sykmeldt betales alt fra NAV. Fikk dette tillegget i desember (var da i samme situasjon).

Les mer

Taper lønn på endret jobbrotasjon

01. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber på anlegg og går vanligvis en 15-13 rotasjon. Men nå på nyåret så skal de bytte rotasjon på meg. Jeg skal da gå over til 4 dager per uke. Problemet mitt da, er at jeg ikke vil få mer en 50 % av lønna. Etter at jeg har jobbet i 13 dager, så må jeg ta fri. Da får ikke jeg begynt på jobb, før de siste ukene i måneden. Det utgjør 75 t. Jeg har en 100 % stilling, og vil da mangle 75 t. Kan bedriften gjøre som de vil? Uten å kompensere for noen ting? Dette gjelder foreløpige bare en mnd.

Les mer

Fått lavere lønnsøkning enn kollegene

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg er hjelpepleier, og min arbeidsavtale henviser til gjeldene tariffavtale. "LO/NHO; privat helse- og omsorg". Alle skulle ha minimum 4837 kr i lønnsøkning fra 1.4, og ALLE mine kolleger fikk 10 000; mens jeg kun fikk 5000. Pengene har lite å si, men jeg reagerer på behandlingen. I januar klaget arbeidsgiver til meg pga at jeg var syk 5 dager i fjor. Jeg har hatt magesykdom siden 2019, og skal opereres. Og jeg oppfatter at arbeidsgiver ved å gi meg mindre enn andre; refunderer sykelønnen. Er dette lov?

Les mer

Arbeidserfaring fra utlandet regnes ikke med i ansiennitet

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobbet 6 år som rådgiver ved en kommune. I hjemlandet mitt jobbet jeg som privat advokat 8 år . Spørsmål: Jeg har bekreftet fra Advokatforeningen i hjemlandet mitt at jeg har jobbet som privat advokat 8 år uten å spesifisere antall daglige arbeidstimer. Kommunen nektet å regne disse årene som ansiennitet. Hva gjør jeg nå? Og har jeg rett på 8 år ansiennitet eller ikke.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn. Jeg har nå jobbet på samme arbeidsplass i 15 år. Etter som årene har gått har jeg fått bedre stilling og selvfølgelig bedre lønn. Det som nå har blitt problemet er at firma har blitt kjøpt opp for 2 år siden. De skal nå flytte arbeidsplassen og ha inn sine egne ledere. Jeg får bli med på flyttelasset, men må da godta ny stilling og det er ingen lederstilling og må da godta kraftig lønnskutt. Vi snakker 240 000,- i kutt. Har de lov til dette? Hva gjør jeg?

Les mer

Rettigheter som tilkallingsvikar

12. jan 2022 · spørsmål

Jeg har stilling som tilkallingsvikar ved et bookingkontor i restaurantbransjen. Jeg er satt opp på planlagte vakter i januar, men har nå fått beskjed om at det ikke er behov allikevel på grunn av at mange av restaurantene er stengte
og vaktene er fjernet. Har ikke jeg krav på å jobbe det som er satt opp, eventuelt bli permittert med krav på lønn i lønnsperioden som arbeidsgiver er ansvarlig for?

Les mer