Alle kommunene i Troms

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Geir Olav Pedersen

Advokatfirmaet Finn AS

Spesialfag i selskapsrett.
Erfaring innen tvangsfullbyrdelse og konkurs, arbeidsrett, inndrivning av pengekrav m.m.
Lang erfaring innen eiendom; reklamasjoner etter kjøp og salg, forhold til eierskifteforsikring, bruksrettigheter, jordskifte m.m. Tar oppgjørsoppdrag for private ifbm kjøp og salg.
Lang erfaring innen barnerett/barnevernrett, med saker for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett innenfor disse områder. Straffesaker som forsvarer eller bistandsadvokat.