Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Mads Wallerheim

Advokathuset Nord AS

Utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø med spesialisering innen selskapsrett og arbeidsrett. I tillegg inngående kunnskap og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Fast bistandsadvokat ved Nord- Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker.

I tillegg erfaring fra det private og offentlige næringsliv, og fra ulike styreverv. Jobber også med eiendomsmegling

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.