Alle kommunene i Innlandet

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Bjørn Erik Pettersen

Advokat Siri Brænden

Advokat med lang og bred erfaring fra det offentlige, herunder politi/ påtalemyndigheten og tolletaten.

Jørn Mejdell Jakobsen

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen MNA

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2007

Eier av Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS, www.ajmj.no. Hovedvekt på arbeidsrett og strafferett, samt arv, fremtidsfullmakter og barnesaker. Du treffer med på jorn@ajmj.no.