Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jørn Mejdell Jakobsen

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen MNA

Spesialområder:

Eier av Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS, www.ajmj.no. Hovedvekt på arbeidsrett og strafferett, samt arv, fremtidsfullmakter og barnesaker. Du treffer med på jorn@ajmj.no.

Bjørn Erik Pettersen

Advokatfirmaet Brænden

Advokat med lang og bred erfaring fra det offentlige, herunder politi/ påtalemyndigheten og tolletaten.