Alle kommunene i Rogaland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Olav Hetland

Jæradvokatene AS

1.Advokat fra 1998.
2.Bedriftsøkonom BI.
3.Statsvitenskap gr.fag.
4.Økokrim kurs - økonomisk kriminalitet
5.Konkursbehandling - bostyreroppdrag
6.Politiet /strafferett 5 år.
7.Oslo kommune, Forvaltnings/kontraktsarbeid 2 år.
8.Div.kurs.

Magnus Jonsbråten

Haver Advokatfirma AS

Siviløkonomutdanning fra Norges Handelskøyskole. Master of Laws (LLM) fra King`s College, University of London.

Liss Barbro Byrkjedal

Jæradvokatene AS

Arbeidserfaring

Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader 1998-2000
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Arv og dødsboskifte, Trygderett, Familierett, Foreldretvister og Barnevernsaker, Husleiesaker, Landbruksjuss, Forvaltningsrett.