Barnebidrag

Innhold

Barnebidrag til barn over 18

19. nov 2021 · spørsmål

Barn over 18 år krever barnebidrag gjennom NAV. Barnet har gått 2 år på videregående, valgte så å slutte, og ikke fullføre det tredje og siste året. Isteden har barnet meldt seg inn som privatist og skal ta denne utdanningen via NKI fjernundervisning. Finnes det noen presedens for hvorvidt fjernundervisning regnes som "vanlig"? Jfr. barneloven §68 "Om barnet etter fylte 18 år fortsetter med slik skolegang som regnes som vanlig, har det krav på pengetilskudd for den tid skolegangen varer"

Les mer

Far ønsker ny samværsavtale

12. nov 2021 · spørsmål

Min 17 åring har bodd hos meg nesten 100 % den siste tiden pga. konflikter med far tidligere. Han har fast bosted hos meg. For en måned siden har han valgt å bo litt mer hos far, men kommer til meg i helgene annen hver uke. Dette er helt ok for meg. Men far ønsker å skrive ny samværsavtale pga. barnetrygd og de skattemessige fordeler som enslig forsørger. Må vi ha ny avtale, har far krav på barnetrygd i den perioden?

Les mer

Krav på barnebidrag?

15. okt 2021 · spørsmål

Jeg og min eks har to barn sammen, på 11 og 6 år. Han tjener vesentlig mer en meg i året og jeg lurer på om jeg har krav på barnebidrag? Jeg jobber kun i en 30 % stilling og sliter med å få endene til å møtes. Han jobber offshore og tjener godt og er borte lange perioder i strekk. Vi har en 50/50 ordning på begge barna, Jeg ønsker gjerne å jobbe mer, men dette er litt vanskelig med hans arbeidstider. Jeg jobber i klesbutikk, noe som gjør at jeg jobber allerede mye helg og kvelder.

Les mer

Beregning av barnebidrag ved ny samboer

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har to barn, som jeg har 80% av tiden og mottar barnebidrag fra tidligere ektefelle regnet ut fra kalkulatoren på nav.no. Jeg overtok huset i skillsmisseoppgjøret. Nå har jeg fått meg en ny samboer, som skal kjøpe seg inn 50% i min bolig, som jeg nå eier 100% av. Skal beløpet hun betaler meg for sin andel regnes med i inntektsgrunnlaget ved beregning av barnebidraget? Har det noe å si om jeg benytter pengene til å betale ned en del av lånet jeg har på huset?

Les mer

Krav om barnebidrag med tidligere forlik ved dom

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å få vurdert om jeg har en god sak knyttet til bidrag jeg blir krevd. Vi har et forlik ved dom fra tidligere. Barnefar har fått barnetrygd. I tillegg har han også søkt om bidrag. Dette er til tross for at folkeregistrert adresse er hos meg og at rettsboka beskriver fart bosted hos meg.

Les mer

Far betaler for lite i barnebidrag og ønsker ikke avtale nytt beløp

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et felles barn med tidligere samboer. Da det ble slutt ble det avtalt at barnet skulle bo fast hos meg, samvær hos far annenhver helg. Vi hadde også felles gjeld som han overtok da han kjøpte meg ut av huset. Vi ordnet en avtale på hvor mye han skulle betale i barnebidrag pr. måned, og i avtalen står det også at jeg ikke kan ta det via NAV hvis han ikke vil avtale ny privat avtale. Nå viser det seg at han betaler for lite i barnebidrag, men vil ikke avtale nytt beløp. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Kan medmor frasi seg foreldreansvaret og slippe å betale barnebidrag?

06. sep 2021 · spørsmål

Dersom jeg som medmor har adoptert barna, men frasier meg foreldreansvaret - vil jeg likevel måtte betale barnebidrag?

Les mer

Ønsker farskapstest

27. aug 2021 · spørsmål

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er biologisk far til et barn som jeg i sin tid bekreftet farskap til, basert på en blodprøve og påstand fra mor. Spørsmål: Jeg vet jeg kan kreve DNA-test for å bevise min rett, men før jeg går rettens vei: Vil barnet kunne kreve å få pliktdelsarven hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets biologiske far? Vil jeg kunne få erstatning for 18 års innbetalt bidrag hvis DNA-test viser at jeg ikke er barnets far?

Les mer

Bidrag til barn over 18

04. aug 2021 · spørsmål

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Les mer

Bidrag til barn som er adoptert bort?

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Les mer