Ferie

Innhold

Hotellansatt får ikke fri om sommeren

26. jan 2022 · spørsmål

Min kone jobber på hotell som nattevakt i 80 % stilling. Dvs hun jobber 1 uke og har fri en uke. Hun har nå fått ferieliste der hun skal sette opp sine ferieønsker. Samtidig har hun fått beskjed av daglig leder at hun ikke kan avvikle ferie i tidsrommet 1.juni til 1 september. Det ble ble begrunnet med at da er det størst trykk på hotellet og ikke anledning å ta ferie. Ferieloven sier at ferie skal nettopp avvikles innenfor denne tidsrammen. Jeg finner utsagn til daglig leder merkelig. Riktig?

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie?

18. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? Eks. Avvikling ferie 3 uker sammenhengende 1. juni-30 sept. 1 uke høst 30. sept.-30 nov. 1 uke vinter 1. Jan. - 31. mars. Gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Heller ikke utenom fastsatte datoer.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie i gitte perioder?

14. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? For eksempel avvikling av ferie tre uker sammenhengende 1. juni-30 sept. En uke på høsten 30. sept.-30 nov. En uke på vinteren 1. Jan. - 31. mars. Det gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Dette er heller ikke tillatt utenom fastsatte datoer.

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

22. des 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min 60 % stilling, for å bli pensjonist. Jeg sa opp 30.11.21. Jeg skal da jobbe ut februar, men jeg har opptjent ferie for hele 2021. Har jeg da rett på å ta ferien i oppsigelsestiden? Hvis jeg ikke kan ta ut hele den opptjente ferien i oppsigelsestiden, har jeg da rett på at arbeidsgiver betaler meg ut?

Les mer

Er ferie en type fravær?

11. nov 2021 · spørsmål

Er ferie en type fravær? Hvis ja, vil det si at ferie heller ikke skal innarbeides?

Les mer

Avvikling av ferie i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Hvis jeg har 3 måneder oppsigelsestid og denne utløper 1. Februar, har jeg da rett på å ta ut ferie i Januar hvis jeg som arbeidstaker sier opp selv? Evt. hvor mye ferie har jeg rett på?

Les mer

Pliktig til å bruke opp 24 feriedager?

12. okt 2021 · spørsmål

I sektor der korte kontrakter og 2-8 uker uten jobb pr år er vanlig pga prosjektfinansiering. Tjente 24 feriedager i fjor. Avsluttet fastlønnskontrakt 30.04.21, startet kort timelønnskontrakt 10.06, før fastlønn nå 20.06 til 02.01. Hos samme arbeidsgiver. Fikk utbetalt alle feriepenger 11. juni, og blir trukket i lønn når jeg tar fri. Har bare kvoten 25 x "ubetalt ferie" å ta av. Har jeg likevel plikt til å ta ut 24 dager i løpet av kontrakten, eller er perioden uten ansettelse lovlig "ferie"?

Les mer

Mister turnustillegg i ferien

18. mai 2021 · spørsmål

Jeg jobber turnus i staten. Når jeg tar ferie, mister jeg all turnustillegg. Jeg får utbetalt feriepengene i juni, og arbeidsgiver holder igjen lønn. De blir gitt etter utført ferie uten turnustilleggene. Sykepleiere har samme ordning. Men de får utbetalt turnustillegget etter ferie. Blir jeg lurt? Eller har sykepleiere en god avtale? Stillingsgruppen min får heller ikke lønn etter ansiennitet. Kun ved lokalelønnsforhandlinger. Noe som virker rart. Er det rettferdig?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. mai 2021 · spørsmål

Ferie i oppsigelsetid. Sa opp min stilling i mars, og begynner i ny jobb 1 juli. Søkte da om å avvikle ferie de 3 siste ukene i oppsigelsestiden. Fikk i dag svar på at ferien er lagt til 14 dager inn i nytt ansettelsesforhold, altså 1/7-14/7. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver trekker i lønn for ferie

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp jobben og har min siste dag i nåværende stilling 1. juni. Jeg har 25 feriedager til gode, men tok 5 av disse forrige uke. På lønnslippen jeg fikk har jeg blitt trukket for 5 dager ferie. Er dette riktig selv om jeg har 25 dager ferie til gode? Jeg spør regnskapsføreren og får til svar at siden jeg ikke har feriedager til gode fra i fjor, og du skal slutte i år, blir du avlønnet som en uten full opptjening. Dvs lønn når du jobber, trekk når du tar fri.

Les mer