Sykemelding

Innhold

Må levere tilbake firmabil under sykemelding

23. mar 2022 · spørsmål

Har vært sykemeldt mer enn 3 mnd. Fikk fredag e-post fra arbeidsgiver med beskjed om å levere inn firmabilen jeg disponerer førstkommende onsdag. I kontrakten fra 2008 står det at jeg disponerer firmabil da stillingen innebærer div leveranser, samt henting av deler til produksjon ved behov. Som økonomi og lønningsansvarlig er dette sporadiske oppgaver. Ny daglig leder krever bilen tilbakelevert fordi jeg ikke har bruk for bil under sykefravær. Kan jeg kreve kompensasjon i lønn? Kun meg/barn i huset.

Les mer

Får man betalt overtid ved sykemelding?

15. mar 2022 · spørsmål

Jobber som lærer. I timeplanen/arbeidsplanen er lagt inn en 3 dagers tur med overnatting med elever. På denne turen får vi overtidsbetalt for kvelds og nattarbeid etter fast avtale. Har man krav på å få overtidsbetalt hvis man blir syk rett før avreise, ettersom dette er avtalt arbeid/overtid?

Les mer

Sykemeldt i utlandet

14. mar 2022 · spørsmål

Er sykemeldt, men ønsker ikke å gå ut av folketrygden. Da jeg har forloveren min i Spania, og vi har ikke bestemt oss hvor vi skal bo/ tenker helst Norge men ingen av oss er klar ennå. Hvor lenge kan jeg være i Spania når jeg er sykemeldt, og både beholde sykepenger/ være medlem av folketrygden. Hvor lang tid tar det å bli medlem av folketrygden igjen etter at man er blitt meldt ut av folketrygden? Forresten vil man opparbeide seg pensjon etc fra der man sluttet/ begynner man alt på nytt?

Les mer

Kan sjefen kreve at man jobber under sykemelding?

14. mar 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve at jeg må dekke mine vakter når jeg er 100 % sykmeldt? Jobber som butikksjef i klesbutikk. Ble syk forrige uke og ble sykmeldt av legen min torsdag-lørdag. Min regionsjef krever at jeg skal dekke opp mine vakter selv. Har hun lov til det? Det er svært mye sykdom for tiden og vanskelig å få noen fra andre avdelinger til å stille opp. Kan man pålegge ansatte i egen avdeling å jobbe selv om de sier nei fordi de har en avtale?

Les mer

Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

14. mar 2022 · spørsmål

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Les mer

Arbeidsgiver krever egenmelding i stedet for sykemelding

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en periode på 19 dager. Jeg er ansatt 100 % på et sykehjem i en kommune. Arbeidsgiver kommer i etterkant av sykemeldingen og krever jeg skal bruke 8 dager egenmelding i først del av min sykemelding. Og arbeidsgiver har levert egenmelding for meg, uten min samtykke, og i min sykemeldingsperiode. Har de rett til å gjøre det? Jeg har prøvd å ha en dialog med de via mail uten å få svar.

Les mer

Sykelønn under oppsigelsestiden

16. feb 2022 · spørsmål

Jeg leverte oppsigelsen min i går, og fikk svar i dag at den er mottatt. Jeg fikk tilbake i svar at jeg har tre måneders oppsigelse. Fortiden er jeg sykmeldt. Får jeg da lønn for tre måneder eller får jeg bare lønn ut februar måned?

Les mer

Beregning av sykepenger

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg er tilkallingsvikar i et bemanningsbyrå, og ble ansatt i november. Jeg hadde da kr 166 i timelønn. Jeg leverte dokumentasjon på erfaring, og fikk en ny timelønn på kr 194. For hvert oppdrag signerer jeg en ny kontrakt. I februar-januar har jeg et langtidsoppdrag med timelønn kr 194. Jeg ble sykemeldt 6 dager. Da har arbeidsgiver oppført timelønn kr 71. Er dette riktig? Hvordan skal sykepengene beregnes? Jeg var syk noen dager i desember også, uten rett til sykepenger. Er disse dagene med i beregningen?

Les mer

Får ikke lønntillegg pga sykemelding

07. feb 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten min har jeg fast timelønn (190,75 kr/timen) + 2000 kr i ansvarstillegg per måned. Jeg har vært 50-100 % sykmeldt i januar måned og har dermed ikke jobbet mye. Ca 2 uker 50 % sykmeldt, resten 100 % sykmeldt. På lønnslippen min nå ser jeg at jeg IKKE har fått ansvarstillegget på 2000 kr utbetalt. Stemmer dette? Forstår at om jeg er 100 % sykmeldt betales alt fra NAV. Fikk dette tillegget i desember (var da i samme situasjon).

Les mer

Yrkesskade som turistguide

26. jan 2022 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer