Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Flytting til EØS-land

Publisert: 31.01.2022
Emneord:

Jeg er EØS-borger, gift og har jobbet i Norge de tre siste årene. Jeg vil flytte ut fra Norge og jobbe i et EØS-land. Hvor lenge kan jeg bo og jobbe i EØS, før jeg mister retten til å oppholde meg i Norge uten å registrere meg på nytt i folkeregisteret? Jeg vet at jeg må melde utreise fra Norge i folkeregisteret, men lurer på i hvor lang tid jeg kan være borte før jeg mister mitt ID-nummer og registrering i Norge?

Les mer

Kan namsmannen halvere barnetillegget?

Publisert: 31.01.2022
Emneord:

Jeg er en alenefar (ikke samboer) i egen husstand, med 50% samværsfordeling mellom barnemor og meg. Min økonomi har dessverre havarert, slik at jeg nå får store trekk fra namsmannen. Etter loven er det noen minimumssatser som namsmannen skal forholde seg til, men spørsmålet er om de gjør det? *Her er følgende satser som NAV har satt med minimum:

- Livsopphold som enslig ved gjeldsinnkrevning: kr 9232,- pr måned - Barn i husstand fra alder 11-18 År kr 4948,- pr måned

Spørsmålet mitt er om de har lov til å halvere barnetillegget?

Les mer

Advokat til barnevernssak

Publisert: 31.01.2022
Emneord:

Jeg har noen spørsmål angående advokat. Det gjelder sak mot barnevernet, tidligere fosterforeldre og barnehjem.

Les mer

Opphør av midlertidige arbeidsavtale

Publisert: 31.01.2022
Emneord:

Jeg har ikke fått fornyet tidsbestemt arbeidskontrakt, som etter 5 måneder midlertidig ansettelse. Har man da rett til dagpenger umiddelbart eller er det krav om karensdager?

Les mer

Fått ADHD-diagnose for sent

Publisert: 26.01.2022

Jeg er en mann på 30 år. Jeg har endelig fått diagnose og medisiner for ADHD. For nesten 20 år siden mener jeg å huske, var det et tema om jeg hadde ADHD, men pga vanskelige forhold hjemme ble det hele tiden sagt at det var sikkert derfor jeg var urolig og hadde adferdsproblemer. Jeg utviklet et forhold til rus og kriminalitet i 16 års alder og er i dag gjeldsslave, har sonet flere ganger, ingen utdannelse. Jeg mener jeg hadde hatt andre forutsetninger om jeg ble diagnostisert tidligere. Hvem kan hjelpe meg?

Les mer

Hotellansatt får ikke fri om sommeren

Publisert: 26.01.2022
Emneord: ,

Min kone jobber på hotell som nattevakt i 80 % stilling. Dvs hun jobber 1 uke og har fri en uke. Hun har nå fått ferieliste der hun skal sette opp sine ferieønsker. Samtidig har hun fått beskjed av daglig leder at hun ikke kan avvikle ferie i tidsrommet 1.juni til 1 september. Det ble ble begrunnet med at da er det størst trykk på hotellet og ikke anledning å ta ferie. Ferieloven sier at ferie skal nettopp avvikles innenfor denne tidsrammen. Jeg finner utsagn til daglig leder merkelig. Riktig?

Les mer

Kan man være politi og i ambulansetjenesten samtidig?

Publisert: 26.01.2022
Emneord:

Jeg er lærling i ambulansetjenesten og skal ta fagbrevet nå i løpet av våren. Jeg trives veldig godt i jobben, men har lyst til å ha andre muligheter samtidig. Mitt spørsmål er om det går an å jobbe som ambulansearbeider, og politibetjent samtidig? Eller strider dette imot hverandre mtp lovverk, kanskje spesielt taushetsplikten. Er det mulig å gjøre begge deler, eller er det noe juridisk eller noe annet som setter en stopper for dette?

Les mer

Yrkesskade som turistguide

Publisert: 26.01.2022

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer

Gjelder samboerkontrakten også for sparepenger?

Publisert: 25.01.2022

Ved samlivsbrudd for samboere med samboerkontrakt der det står at det partene erverver i fellesskap skal deles likt. Gjelder dette også egne sparepenger, fond osv?

Les mer

Arv etter enke

Publisert: 25.01.2022

Enke siden 1997, 88 år og sitter i uskiftet bo. Hun hadde tre barn: Sønn A er død. 3 barn med forskjellig mødre. Gift med den ene - og senere skilt. To av de tre barnene har to barn hver. Tredje barn har ingen barn. (altså tre barnebarn og fire oldebarn) Sønn B er død. 2 barn, skilt fra deres mor. Den ene har ett barn. Sønn C lever. Ingen ektefelle, samboer eller barn. Spørsmålet er: Har barnebarna etter sønn A og B arverett? Kan C overta hele arven? Antatt arveformue under 5 mill. kr.

Les mer
1 204 211