Alle kommunene i Rogaland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Henrik Høines

Advokatfirmaet Høines AS

Lang erfaring med barnevern, familierett, arbeidsrett, strafferett. Juridisk rådgivning innenfor rettsområder som berører privatpersoner og mindre firmaer.

Alexander Thorsen

Advokatfirmaet Høines AS

Spesialområder:

Spesialisering innen barnevern og familie, arv og skifte, men bistår også innenfor de aller fleste andre rettsområder.

Helene Kousgaard Hjelmaas

Advokatfirmaet Høines AS

Arbeider hovedsakelig med strafferett og foreldretvister. Bistår ellers innen de fleste rettsområder.

Harald Hetland

Advokat Harald Hetland

Særskilt kompetanse innen barnevern, barn og foreldre, separasjon og deling ,arv ,dødsboskifteskifte og
alle rettsforhold ved boliger og fast eiendom herunder kjøp og salg.

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.