Alle kommunene i Rogaland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2008

Kompetanse innenfor avtalerett; bistand til utforming av kontrakter.

Naborettslige tvister.

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår også offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Harald Hetland

Advokat Harald Hetland

Særskilt kompetanse innen barnevern, barn og foreldre, separasjon og deling ,arv ,dødsboskifteskifte og
alle rettsforhold ved boliger og fast eiendom herunder kjøp og salg. Godkjent advokatmegler.