Alle kommunene i Rogaland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2008

Kompetanse innenfor avtalerett; bistand til utforming av kontrakter.

Naborettslige tvister.

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår også offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.