Alle kommunene i Rogaland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Roy Arvid Hjortland

Advokat Hjortland AS

Jeg har lang erfaring i kommersiell tvisteløsning og kontraktsrettslige reguleringer. Mine spesialområder er skatterett, selskapsrett, kontraktsrett, insolvens, samt megling, forhandlinger og sivil tvisteløsning.

Gullik Maudal Huseby

Advokatfirma Øglænd & Co AS

Spesialområder:

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018, og fikk advokatbevilling i 2020. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett.