Alle kommunene i Trøndelag

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Egil Ramse Berg

Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring og har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene trygderett, forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.