Alle kommunene i Trøndelag

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Synnøve Slaatsveen

Advokatgården Munkegata DA

Jeg har spesialfag menneskerettigheter fra embetsstudiet og har skrevet klage til EMD i en straffesak, med påstand om brudd på art 3, 5, 6 og 8. Har undervist på Folkeuniversitetet i Trondheim i Barnerett.
Har omfattende erfaring med barnevern og straffesaker, samt barnerett og samlivsbrudd.

Stig Rune Østgaard

Advokatene Christian Wiig & Co AS

Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Jeg har meget god kunnskap innen planleggelse og gjennomføring av salg av nybyggsboliger. Kunnskapen gjelder alt fra ervervelse av tomter, herunder avtaler om utnyttelse av tomter uten formell overføring av hjemmelsforholdet til utbygger. Jeg har videre god erfaring i arbeid med salgsprospekt og kontrakter for å tilse at alle relevante forhold blir kontraktsregulert. Videre har jeg kompetanse innen både kontrakter mot forbruker og i entrepriseforhold.

Bjørn Terje Smistad

Bjerkan Stav Advokatfirma Namsos AS

Spesialist innenfor fast eiendom og forretningsjus: Hovedvekt på tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og prosedyre. Møterett for Høyesterett. Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Medlem av fagutvalget for tingsrett, Juristenes utdanningssenter. Oppnevnt av regjeringen i et lovutvalg som skal gå igjennom statsallmenningslovgivningen (2016 - 2018). Etter 10 år i Statskog SF kåret av Legal 500 til en av de ledende konsernadvokater i Norden (2015).