Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lasse Jensen

Tenden Advokatfirma ANS

Skatteadvokat og forretningsadvokat. Arbeider med omstruktureringer og generasjonsskifter, og skattemessige forhold knyttet til fast eiendom og eiendomsselskaper. Arbeider mye med bokettersyn og skattesaker .

Erfaring fra flere granskningsoppdrag, for selskaper og offentlige organer. Bistår teknologibedrifter og gründere med avtaleverk, skattebistand og strukturering. Leder av Styrenettverket i Vestfold på vegne av advokatforeningen, avd Vestfold og bistår flere selskaper med styrearbeid.