Alle kommunene i Vestfold

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Per Kristian Hansen

Advokat Per Kristian Hansen

Godkjent megler av Den Norske Advokatforening.
Lang prosedyreerfaring fra såvel straffesaker som sivile saker.

Rino S. Jørgensen

Advokat Rino S. Jørgensen

Advokat og rådgiver i rettsspørsmål som berører fast eiendom, arv, skatt og arbeidsrett. Kontoret tilbyr bistand på de fleste rettsområder.

Dag Røed

Advokat Dag Røed AS

Lang erfaring som bobestyrer i konkurs- og dødsboer.

Lang erfaring med barnesaker og barnevernsaker, familie arv og skifte
samt saksområder nevnt over.

Jeg er advokatmekler og rettsmekler og mekler for det offentlige og for to domstoler i Vestfold.

Vårt advokatfirma er ett av Tønsbergs eldste og består av 6 advokater hvorav 2 har møterett for Høyesterett. Vi holder til i Storgaten 39 med inngang fra torvet i Tønsberg.Bjørn Gullaker

Advokatfirmaet Gullaker ANS

Jeg har godkjent kompetanse som "advokatmekler" og jobber gjerne for å finne frem til kompromisser i tvisteforhold innenfor de fleste rettsområder.