Gjeld

Innhold

Ønsker å kutte ned på tiden for frivillig gjeldsordning

17. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning på 7 år. Har betalt i 5 år, så det er 2 år igjen nå. Jeg mener det ikke er tungtveiende grunner til at den bør være på mer enn 5 år. Ca. halve gjelden er til Skatteetaten og det var de som ikke godtok 5 år. Namsmannen foreslo 7 år og de godtok dette. Jeg signerte avtalen da jeg var veldig psykisk sliten av det hele og ville bare få til en ordning. Kan jeg be om en tvungen endring hos tingretten?

Les mer

Er gjelden foreldet?

11. okt 2023 · spørsmål

Samboer som bodde i Sverige i tre år, fra 2003, flyttet tilbake til Norge 2006, fikk gjeld på en campingvogn som ble kjøpt ny i Sverige i 2005. Under et samlivsbrudd i 2005 ble denne stjålet uten at det var forsikring på den. Gjelden har skiftet eiere flere ganger opp gjennom årene. Saken har ikke blitt sendt til kronofogden i Sverige og heller ikke til namsmannen i Norge. Vedkommende har ikke vært i kontakt med kreditor, får brev 1 gang pr.år helt siden dette skjedde.. Er denne gjelden foreldet?

Les mer

Kan namsmannen sette en stipulert husleie ved gjeldsordning?

29. sep 2023 · spørsmål

Kan namsmannen sette et stipulert husleie ved gjeldsordning? Jeg har ikke for tiden bopel og bor noen tid hos min mor og deler av tiden drar jeg utenlands. Er det en standard måte de setter opp minimums boutgift eller må man ha husleiekontrakt eller lignende?

Les mer

Hvordan få tilbake privat gjeld?

29. sep 2023 · spørsmål

Jeg er kreditor i en privat sak hvor motpart skylder 600 000,- kr. Tvangsgrunnlag er et gjeldsbrev, utl.begjæring ble sendt til namsmannen i januar. Etter avholdt utleggsforretning er det besluttet lønnstrekk og pant i eiendom. Men eiendommen er belånt mer enn boligens verdi. Skyldner har redusert sin stilling fra 100 % til 20 % og fakturerer sin arbeidsgiver resten via ENK for å unndra seg trekket. Hva er mine alternativer videre nå?

Les mer

Salg av gammel gjeld

29. sep 2023 · spørsmål

Jeg har inkassogjeld fra 2015. Gjelda har siden den gangen doblet seg i størrelse, så det mangler ikke på gro forholdene hos kreditor. Men siden den gang har mine gjeldskrav byttet selskaper. Jeg har lest at gammel "råtten" gjeld ofte blir solgt, og at de selges ofte for 5-15 % av opprinnelig beløp. Stemmer dette? Og i så fall, kan jeg som eier av den solgte/kjøpte gjeldskravet ha rett på å få vite hvilken beløp kravet ble handlet for?

Les mer

Fordeling av gjeld ved skilsmisse

11. sep 2023 · spørsmål

M har skjevdelingsmidler på to mill fra før ekteskapsinngåelse. Bortsett fra dette har M negativ formue på 50.000 og K har negativ formue på 450.000 inkludert nylig opptatt studiegjeld på 400.000. Spørsmål: 1) Må M ta 450.000 av sine skjevdelingsmidler for å bringe K sin gjeld i null? 2) Eller sitter de tilbake med 250.000 hver av den totale fellesgjelden? 3) Eller må hver av partene ta ansvar for sin egen gjeld (når ingen har bidrag til formuesfellesskapets aktiva)?

Les mer

Hvordan kan jeg kreve min tidligere kone for felles lån som jeg har nedbetalt?

28. aug 2023 · spørsmål

Jeg og min tidligere kone hadde et lån sammen på 200.000kr. Dette lånet har jeg nå betalt. Kan jeg kreve halve beløpet av min tidligere kone? hvordan går jeg fram på riktig måte? Dette var et felles lån, min tidligere kone hadde ikke penger til å betale sin del så jeg betalte for å komme videre med min nye samboer og huskjøp da det var anmerkning på dette felles lånet.

Les mer

Nedbetaling av gjeldsordning

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg fikk vedtatt en gjeldsordning i februar i år. Siden har jeg betalt ned på betalingsplanen jeg fikk fra namsmannen. I forbindelse med at min far har vunnet i lotto har jeg fått tilbud om å få pengene jeg trenger for å tilbakebetale kreditorene. I henhold til gjeldsordningen er dette ca. 170.000 kr. Spørsmålet mitt er om det er mulig med en slik engangsbetaling ? Trenger jeg advokat for å hjelpe meg med dette ? Eventuelt sånn ca. hvor mye ville det kommet på ?

Les mer

Er det slik at kreditorer har førsterett på alt av kontanter?

07. aug 2023 · spørsmål

Er det slik at kreditorer har førsterett på alt av kontanter? Eks: I boet til min avdøde mor, er det 200 000NOK på konto, og 300 000NOK i forbruksgjeld. Hvis jeg overtar boet, vil kreditorer ha rett på kontanter, eller kan jeg velge selv hva jeg vil gjøre med de 200 000? Altså overta avdragene på lånet, og velge selv hvor mye,og når, jeg vil betale ned på gjelden.

Les mer

Har foreldre ansvar for avdød sønns gjeld?

01. aug 2023 · spørsmål

Arv av gjeld. Broren min (24) ble frastjålet identitet sin i fjor og folk kjøpte biler i hans navn. Han døde i desember og nå er moren og faren vår saksøkt av namsfogden i Oslo Akershus for disse bilene (de har også saksøkt broren min som har vært dø i et halvt år). Kan moren og faren til en død person bli saksøkt for noe som har skjedd i deres sønn liv og måtte betale en gjeld de ikke har noe med?

Les mer

Kan kreditor sende krav om utleggstrekk for renter?

24. jul 2023 · spørsmål

Når et krav hos Namsmannen er ferdig nedbetalt, kan samme kreditor sende inn nytt krav om utleggstrekk for renter som har påløpt samtidig som trekket har pågått?

Les mer

Hvordan blir gjeld foreldet?

24. jul 2023 · spørsmål

Hvilke forhold skal ligge til grunn for at gjeld kan regnes som foreldet? Dette er inkassogjeld, og noe av det har vært hos namsmannen uten at de fikk grunnlag for trekk. Er det slik at hvis jeg har gjeld hos et inkassoselskap og de ikke har sendt meg påminnelser o.l over eksempelvis 3 år så kan denne være foreldet? Og i tilfelle, hvordan går man frem?

Les mer

Klage på bank som har gitt uansvarlig mye lån

24. jul 2023 · spørsmål

Min samboer har pådratt seg mye gjeld grunnet spillavhengighet. Han har en gjeld på ca 3 mill med renter, han tok opp lån til 1,5 mill. Han skal søke om gjeldsordning, men jeg syns det er helt sykt at banker bare kan gi ut så mye lån. Er det noe man kan gjøre for å holde bankene ansvarlig for konsekvensene av uforsvarlig kredittgivning? Hvordan gå frem? Og hva vil skje? Kan man vinne en slik sak? Tar det tid? Har man noe form for fri rettshjelp ang dette?

Les mer

Overtar jeg min samboers gjeld om han dør?

17. jul 2023 · spørsmål

Min samboer har masse gjeld grunnet spillavhengighet. Det er rundt 3 mill med renter. Vi har 3 fellesbarn. Jeg har begynt å tenke på hva som vil skje hvis han dør i en ulykke. Blir det meg og barna som sitter igjen med all gjelden hans? Er det noe jeg kan gjøre for å unngå det?

Les mer

Kan man overføre privat gjeld til et AS?

14. jun 2023 · spørsmål

Kan man overføre privat gjeld til et AS? Casen er som følger: 1. Man tar opp et privat lån for å investere i aksjer et selskap som privatperson 2. Man oppretter et holdingselskap som man overfører aksjene til mot at man blir eier av holdingselskapet 3. Man overfører privat lån til holdingselskapet Hva må man tenke på for å løse dette caset?

Les mer

Eksen betaler ikke tilbake penger for bil

06. jun 2023 · spørsmål

Sommeren 2022 så ble æ sammen med ei dama med ei datter på 4. Æ trodde hu va en ansvarlig voksen dame, så når ho fikk problemer med bilen å trengte å låne 16.500 kr så lånte æ ho de pengene i god tro, ho sa ho ville betale tilbake. Vi snakket også om at vis vi hadde slått opp så ville ho tilbakebetalt. I høsten 2022 så slo vi opp men ho har visst seg å ikke ha noe hensikten i å holde seg til avtalen. Så jeg ønsker å snakke med en advokat om mine muligheter.

Les mer

Hvordan unngå at sønnens hus brukes på gammel gjeld

01. jun 2023 · spørsmål

Mor kjøpte hus i 2016 som sønn leier. Sønnen har hatt store gjeldsutfordringer (ferdig med gjeldssanering flere år tilbake). Hun ønsker nå at sønnen skal få eie huset, men er redd for at noen kan komme å ta pant i huset pga gammel gjeld. Kan det skje? Sønn påstår inkasso på kr 30’ nå. Kan mor forhindre at noen kan ta pant i huset, inkl sønn som ikke har økonomi til å ha gjeld. Sønn klarer alle faste utgifter på huset som leies. Sønn har giftet seg, og mor vil at huset skal kun eies av han.

Les mer

Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Namsmannen har lagt opp til for høyt lønnstrekk

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp i en sak som omhandler trekk i lønn og dagpenger, fra henholdsvis namsmannen og Statens innkrevingssentral. Veldig kort så er det ingen av de som tar hensyn til livsopphold eller boutgifter slik jeg ser det. Finnes det hjelp å få?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer