Gjeld

Innhold

Kan man overføre privat gjeld til et AS?

14. jun 2023 · spørsmål

Kan man overføre privat gjeld til et AS? Casen er som følger: 1. Man tar opp et privat lån for å investere i aksjer et selskap som privatperson 2. Man oppretter et holdingselskap som man overfører aksjene til mot at man blir eier av holdingselskapet 3. Man overfører privat lån til holdingselskapet Hva må man tenke på for å løse dette caset?

Les mer

Eksen betaler ikke tilbake penger for bil

06. jun 2023 · spørsmål

Sommeren 2022 så ble æ sammen med ei dama med ei datter på 4. Æ trodde hu va en ansvarlig voksen dame, så når ho fikk problemer med bilen å trengte å låne 16.500 kr så lånte æ ho de pengene i god tro, ho sa ho ville betale tilbake. Vi snakket også om at vis vi hadde slått opp så ville ho tilbakebetalt. I høsten 2022 så slo vi opp men ho har visst seg å ikke ha noe hensikten i å holde seg til avtalen. Så jeg ønsker å snakke med en advokat om mine muligheter.

Les mer

Hvordan unngå at sønnens hus brukes på gammel gjeld

01. jun 2023 · spørsmål

Mor kjøpte hus i 2016 som sønn leier. Sønnen har hatt store gjeldsutfordringer (ferdig med gjeldssanering flere år tilbake). Hun ønsker nå at sønnen skal få eie huset, men er redd for at noen kan komme å ta pant i huset pga gammel gjeld. Kan det skje? Sønn påstår inkasso på kr 30’ nå. Kan mor forhindre at noen kan ta pant i huset, inkl sønn som ikke har økonomi til å ha gjeld. Sønn klarer alle faste utgifter på huset som leies. Sønn har giftet seg, og mor vil at huset skal kun eies av han.

Les mer

Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Namsmannen har lagt opp til for høyt lønnstrekk

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp i en sak som omhandler trekk i lønn og dagpenger, fra henholdsvis namsmannen og Statens innkrevingssentral. Veldig kort så er det ingen av de som tar hensyn til livsopphold eller boutgifter slik jeg ser det. Finnes det hjelp å få?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer

Hva kan kreditor bruke for å dekke krav i konkursbo?

27. apr 2023 · spørsmål

Har mottatt et konkursvarsel om personlig konkurs fra kreditor på 100 000, med frist om å betale innen 14 dager. For 6 år siden tok de pant i aksjene i AS jeg er innehaver av. Kreditor var nummer to til å pantsette aksjene, etter statens innkrevingssentral. Kan kreditor forsyne seg av eiendelene til AS for å dekke krav, eller har de kun råderett over salg/omsetning av selve aksjene, utbytte renter mm? Vil statens innkrevingssentral sin pant være til hinder for kreditors evt krav om utlegg i AS?

Les mer

Stoppe tvangssalg av hus

25. apr 2023 · spørsmål

Huset mitt holder på å bli tvangssolgt og jeg prøver å stoppe det. Gjelden er bare på 92 000 kr og banken min vurderer å gi meg lån nok til å dekke det tross at jeg har annen kreditorgjeld som jeg har nedbetalingsavtaler med. Det er helt på siste tampen før det blir lagt ut nå, i tillegg vil jeg få inn nok kr de neste 3 mnd til å dekke kravet, men de fortsetter å presse for tvangssalg.

Les mer

Kan diagnose forkorte gjeldsordningstid?

24. apr 2023 · spørsmål

Jeg har gjeldsordning nå. Men nylig fått diagnosen ADHD i voksen alder. Kan det påvirke noe av gjeldsordningstiden? Forkorte.

Les mer

Vil erstatning gå til kreditorene?

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har hatt gjeldsproblemer i mange år pga sykdom. Har hatt sosialhjelp og AAP til jeg fikk uføre i januar. Skal søke gjeldsordning. Mitt spørsmål erØ Jeg har 3 saker som kan gi økonomisk gevinst. 1. Klage på ung uføre 2. Norsk Pasientskade 3. Erstatning ang en mobbesak hos «Rettferdighet for taperne». Kan jeg beholde disse pengene om jeg får erstatning for tapt økonomi og livskvalitet eller må det betales inn til kreditorene?

Les mer

Gjeldsordning ved dårlig helse

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har fått innvilget gjeldsordning, som løper i fem år. Helsen min er veldig dårlig, og blir bare dårligere. Dette er en stor belastning for meg. Det vil i løpet av gjeldsorningsperioden bli lite/ingenting til overs til fordeling mellom kreditorer. Jeg føler at det er umennskelig å ha dette gående, i tillegg til min alvorlige sykdom. Er det mulig på noen måte å få avsluttet gjeldsordning, pga. helsesituajonen min, og få slettet gjeld på samme måte om den hadde fortsatt?

Les mer

Pantegjeld med sikkerhet i fast eiendom

11. apr 2023 · spørsmål

Kan man søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden når størstedelen av gjelden er boliglån med pant i fast eiendom?

Les mer

Mislighold av gjeldsordningsavtale

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har en gjeldsordning, som jeg har misligholdt. Jeg har fått brev fra tingretten om at gjeldsordningen ikke lenger er gyldig. Er det noe jeg kan gjøre for å fortsette med ordningen?

Les mer

Avtale om felles gjeldsansvar som samboere

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg og min kommende samboer vurderer å integrere hans gjeld i mitt huslån, slik at han kan bli fortere gjeldsfri. Men jeg ønsker heller ikke å havne i samboerfella, hvis det skulle bli slutt. Finnes det noen kontrakter eller klausuler man kan skrive inn i samboerkontrakt, for å ansvarliggjøre hans del ved et eventuelt brudd?

Les mer

Blir gjeld trukket fra takst på bolig?

30. mar 2023 · spørsmål

Lurer på salg av hus som gjeld, si at taksten er 5 mill, og gjeld på huset er 1,5mill, blir da gjeld trukket ifra takst/salgssum? Så salgsprisen blir 3,5 mill og ikke 5 mill? Finnes det noen regler på dette eller lovpunkt?

Les mer

Er gjelden foreldet?

29. mar 2023 · spørsmål

Eg vil finne ut om gjeld er foreldet - hvordan gjør eg det? Skal foreldet gjeld slettes automatisk eller skulle eg/advokat kontakte noen?

Les mer

Kan namsmannen ta pant i bil gitt i gave?

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg har en sønn med stor forbruksgjeld. Jeg har lyst til å kjøpe en billig bil til han (ca 50 000). Jeg er usikker på om han har anledning til å kunne eie denne, eller om namsmannen tar denne. Ikke aktuelt at den står på meg.

Les mer

For høyt gjeldstrekk

21. mar 2023 · spørsmål

Jeg fikk akkurat innvilget uføretrygd. Jeg var yrkesaktiv i 40 år. Måtte avslutte mitt yrkesaktive liv på grunn av sviktende helse. Jeg er gjeldstynget noe som gjør at jeg får stadig svakere helse. I dag fikk jeg netto utbetalt kr 2571 brutto kr 30319 kreditortrekk (eksterne) kr 22897 skatt 4851. Det jeg har og leve av i en måned er kr 2571. Hvordan er dette mulig? Tidligere før innvilget uføretrygd ble jeg trukket kr 8000.

Les mer

Arver mor gjeld etter far?

16. mar 2023 · spørsmål

Min far gikk bort i utlandet ved en ferietur. Hva skjer med inkassoregninger? Er det min mor som må betale de?

Les mer

Ønsker å senke lønnstrekk

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har ett lønnstrekk på 16 000 i mnd jeg gjerne vil fått litt ned til 5000 i mnd.

Les mer