Alle kommunene i Møre og Romsdal

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jahn Aurdal

Advocator Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Advokat Aurdal har omfattende prosedyreerfaring og yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Vennligst gå til www.advocator.no

Gerd Cathrine Haagensen

Gerd C. Haagensen Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1997

Spesialkompetanse som bistandsadvokat, samt innen familierett og barnevern.

Elisabeth Voldsund

Bauta Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2021

Spesialisert innen havne- og farvannsloven, miljørett og eiendomsrett.