Alle kommunene i Innlandet

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Stein Hervik

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2008

Forretningsjuridisk erfaring med bl.a. kontraktsrett, selskapsrett, kjøp/salg og omdanning av virksomheter, fusjoner/fisjoner, personalsaker, nedbemanningsprosesser og permitteringer.

Jon Schjerpen Ruud

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1989

God kompetanse på merverdiavgift og klagesaker til klagenemda for mva. Jeg har 8 års praksis fra skatte-etaten.

Egen erfaring fra utvikling av eiendommer/salg/utleie.