Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øyvind Erga Skjeseth

Advokatfirmaet Mageli DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2017

Erfaring innen fast eiendom, tingsrett, tvister knyttet til eiendomsforhold, entrepriserett, naborett og husleierett.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2000

Spesialområder:

Særlig kompetanse innenfor straff,straffeprosess,barnevern og barnerett. Omfattende erfaring som bistandsadvokat.

Lars Østby-Deglum

Advokatfirmaet Consensus ANS

Særlig kompetanse innefor landbruksjuss,entrepriserett, avhendingsrett, husleie, ekspropriasjon og selskapsrett. Jobber også mye med arbeidsrett, samt kontraktsjuss.

Stein Hervik

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2008

Forretningsjuridisk erfaring med bl.a. kontraktsrett, selskapsrett, kjøp/salg og omdanning av virksomheter, fusjoner/fisjoner, personalsaker, nedbemanningsprosesser og permitteringer.