Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Snorre Seim

Advokat Snorre Seim

Advokat Seim har dessuten spesialkompetanse innenfor:
- Dødsbobehandling ved privat og offentlig skifte.
- Gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i økonomiske vanskeligheter m.m.
- Konkursbobehandling og gjeldsforhandling.