Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kjersti Brevik Møller

Advokatfirmaet Brevik Møller AS

Spesialområder:

Bistår innenfor arbeidsrett, utdanning og strafferett.

Eivind Bjøralt

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Generall forretningsjuridisk rådgivning med særlig vekt på fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler og tomtefeste, på entreprise, skatt- og avgiftsspørsmål