Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stine Rigmor Grimstad

Advokatfirmaet Stine Rigmor Grimstad AS

Mitt spesialområde er strafferett, etter 14 år som politiadvokat. I tillegg arv og skifte, familierett og arbeidsrett

Svein-Harald Foss

Advokat Svein-Harald Foss

Jeg setter klientens interesse i fokus.Min målsetting er å gi klienten en vurdering i løpet av 2-3 dager etter at vi mottar opplysninger i saken. Jeg yter bistand i forhandlinger med forsikringsselskap og i retten. Personskader er vektlagt som et spesialområde de senere år. Jeg tilbyr kompetanse og stor kapasitet. Min bistand dekker hele landet. Jeg har gjennom mange år arbeidet med arv, skifte, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus, eiendomsmegling, familierett, strafferett, arbeidsrett.

Eivind Bjøralt

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Generall forretningsjuridisk rådgivning med særlig vekt på fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler og tomtefeste, på entreprise, skatt- og avgiftsspørsmål