Alle kommunene i Innlandet

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Christian Wefling

Advokat Christian Wefling AS

Har bred erfaring innen bygge- og entrepriserett, og har skrevet boken Bustadoppføringslova.

Eivind Bjøralt

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Generall forretningsjuridisk rådgivning med særlig vekt på fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler og tomtefeste, på entreprise, skatt- og avgiftsspørsmål

Jostein Sterri Valla

Advokat Jostein Sterri Valla

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Alminnelig advokatpraksis, særlig innen fast eiendoms rettsforhold, privat- og offentligrettslig.
I tillegg arv, dødsbo, skifte, konkursbo, kontraktsrett, alminnelig forretningsforhold.