Alle kommunene i Innlandet

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm

Eivind Bjøralt

Advokatfirmaet Thallaug ANS

Generall forretningsjuridisk rådgivning med særlig vekt på fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler og tomtefeste, på entreprise, skatt- og avgiftsspørsmål