Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm