Alle kommunene i Oslo

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Aleksander Ryan

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Ryan arbeider med transaksjoner, kontraktsrett og arbeidsrett og har omfattende kompetanse innen selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold og tvisteløsning. Han har bistått i en rekke oppkjøp og transaksjoner med DD og transaksjonskontrakter. I KPMG Law var han leder for faggruppen for transaksjoner, fusjoner og oppkjøp. Han bistår en rekke foreninger og deres medlemmer. Bransjeerfaring innen produksjonsvirksomhet, detaljhandel, energi, reklame/markedsføring, bygg- og anlegg og maritim/sjøtransport.

Maria Cabrera Stråtveit

Dalan Advokatfirma DA

Arbeider spesialisert med familierett og arverett og har omfattende erfaring med nevnte rettsområder. Hun bistår både med økonomisk oppgjør og foreldretvister/barnefordeling ved samlivsbrudd. Har utgitt "Foreldretvister etter barneloven" for Gyldendal forlag i 2021 og holder jevnlig kurs om foreldretvister.

Anders Brosveet

Elden Advokatfirma AS

Prosedyreadvokat med hovedarbeidsområde innenfor ØKOKRIM-saker, samt privatrettslige - herunder forretningsjuridiske - tvister. Har også regnskapskompetanse. Har møterett og prosederer jevnlig saker for Høyesterett.