Arveoppgjør

Innhold

Hva skjer med farsarven hvis jeg dør først?

07. sep 2021 · spørsmål

Jeg har ikke egne barn og har testamentert bort det jeg etterlater meg til en organisasjon når jeg er død (testamentet er levert tingretten). Hva skjer når min far går bort og hvis jeg har gått bort før ham, vil organisasjonen jeg har testamentert arven min til få min del av farsarven? Har to brødre som jeg ikke vil skal arve meg pga. dårlig forhold og sykdom gjør at jeg kan dø ung. Min mor er borte og arven etter henne er gjort opp (mine foreldre var skilte).

Les mer

Fordeling av arv fra uskiftet bo

07. sep 2021 · spørsmål

Bestemor satt i uskiftet bo etter at bestefar døde for 30 år siden. Nå er hun død. De har 2 felles barn. Han har 3 særkullsbarn. Fordeling er 10 mill. Blir det delt på denne på måte . 5 mill er hver sin del. Hans del er 5 mill / 5 barn. Hennes del er 5 mill/ 2 barn. Eller er det 10 mill /5 barn? Hun arvet en del fra sin avdøde sønn, men dette går inn i felleseie om jeg har forstått riktig?

Les mer

Kan man overføre alt man eier til en arving mens man lever?

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan overføre alt jeg eier til en arving mens jeg lever. Og hvordan gjøres dette i så fall? Kan andre arvinger kreve noe når jeg har gått bort?

Les mer

Søster døde før boet ble skiftet

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor døde i januar 21. Pga syk søster ble ikke boet skiftet før august 21. Min søster dør før boet blir skiftet. Min søster er enslig og har ingen arvinger. Hun har testamentert alt til en venn 1 måned før hun dør. Går da hele arven etter mor og far til denne vennen eller har pliktdelsarven noe å si dette tilfellet.

Les mer

Hvem arver når avdøde verken har barn eller gjenlevende foreldre?

06. sep 2021 · spørsmål

Avdød enslig mann uten barn og med døde foreldre. Han hadde en bror som også er død. Vil gjenlevende kone ha rett på arv?

Les mer

Skal oppussingskostnadene trekkes fra?

26. aug 2021 · spørsmål

Min søster tok over et hus fra vår farmor, og jeg og mine to søsken har en kontrakt som det står at vi skal dele overskuddet fra et eiendomssalg om hun selger innen 10 år, trukket fra normale omkostninger. Nå har hun solgt, og vil også trekke fra vedlikehold og oppussing. Overskuddet blir regnet som verdien da vi overtok, salgssum nå. Er det riktig at hun kan trekke fra oppussing? Hvis ikke, hvordan går jeg frem for å få det jeg har rett på når hun nå ikke vil betale det fulle beløpet?

Les mer

Hva skjer med arven til en med verge?

12. aug 2021 · spørsmål

Dersom en gutt (30 år) er autistisk og bor på institusjon, og har verge, dersom han arver en av sine foreldre eller tante/onkel, hva skjer da med denne arven? Vil han få beholde den eller vil staten ta hele eller deler av den? Dersom gutten dør, da følger man den vanlige arverekken at søsken arver?

Les mer

Visste ikke om privat skifte

12. aug 2021 · spørsmål

Jeg har 3 søsken med samme mor. 1 eldre og 2 yngre. Mor døde og 2 av oss ønsket offentlig skifte, men det ble skiftet privat av de 2 yngre søsknene uten vår viten eller godkjennelse. Hva gjør man for å få vår del av morsarven? De 2 andre nekter for at det var noe å arv, men vi vet det var mye gull og biler blant annet. Hvordan har de kunnet få gjennom privat skifte uten våre signaturer ?

Les mer

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

04. aug 2021 · spørsmål

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer

Uskiftet bo og fordeling av arv mellom halvsøsken

24. jun 2021 · spørsmål

Min far døde nylig. Min far satt i uskiftet bo etter min mor som døde i 1985. Etter en kort stund blei min far samboer med en kvinne og de fikk en sønn i lag. Kort tid etter så blei det slutt mellom min far og samboeren. Vi er nå to arvinger etter min far. Jeg og min halvbror. Hvordan deler vi arven nå? Jeg har ikke fått min morsarv og regner med at jeg først skal ha den før jeg og min halvbror deler arv etter vår felles pappa nå?

Les mer