Spør advokaten

NB! Advokatenhjelperdeg.no holder stengt i juli.

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Kan skolen teste barnet mitt uten samtykke?

Publisert: 05.01.2022

Kan skolen teste barnet mitt under 16 år uten samtykke? Har de lov til dette?

Les mer

Overleveringssted ved feriesamvær

Publisert: 05.01.2022

Når far drar/skal på ferie med barnet, 2-3 timer unna fast bosted (mor) og fars bosted.

1. Kan han da kreve at barnet må bli hentet av mor på feriestedet? Er det ikke far som skal levere tilbake barnet fra feriested?

2. Far skal hente barnet og dra på ferie. Han krever å møte mor halvveis på veien, da far allerede har dratt før og må tilbake for å hente barnet etter avtalt ferie på forhånd. Skal ikke far hente barnet fra fast bosted/kommune?

Les mer

Kan et ektepar med felles barn ha særbo?

Publisert: 05.01.2022

Kan et ektepar med felles barn ha særbo? Vi er usikre på hvilke konsekvenser det kan få, siden vi ønsker at barna skal ha det akkurat slik som de har det i dag. Særbo gjennomføres i hovedsak for å oppfylle boplikt etter lov om folkeregistering og vil sannsynligvis opphøre etter cirka 5+år (da vil hele familien flytte inn i det huset, som i dag har boplikt).

Les mer

Må ledelsen opprette en ny stilling i butikk?

Publisert: 05.01.2022
Emneord:

Jeg fikk e-post fra ledelsen i tidlig desember, om at vi skulle tenke over følgende: «Kunne du fortsatt tenke deg å fortsette på reiselaget? Hvis ikke, kunne en butikkjobb på **% stilling være et alternativ for reiselaget?» Jeg ønsket å få butikkjobb istedenfor, på grunn av alt for mye reise. Nå får jeg beskjed om at de ikke har ledige stillinger i butikk. Har jeg rett på å få stilling i butikk som jeg ønsker utfra hvordan ledelsen formulerte mailen? Må de lage en ny stilling i butikk?

Les mer

Kan arbeidstakere med like arbeidsoppgaver lønnes ulikt?

Publisert: 05.01.2022

Jeg startet i samme jobb samtidig med to andre. Vi har tilsvarende lik studiebakgrunn og ansiennitet. Vi har også like arbeidsoppgaver og ansvar. Oppdaget nå at de tjener mer enn meg, men vi følger tariff. Hvordan er dette mulig?

Les mer

Ordfører oppga feil dødsårsak

Publisert: 04.01.2022

Oppreisning etter brudd på personvern. Ordfører i min bostedskommune samt avis og radio har gitt pressemelding relatert til min fars bortgang som et Covid-dødsfall. De oppgir bosted, antyder alder og kondolerer familie med Covid-dødsfall. Han døde ikke av Covid. Enorme ringvirkninger for meg og mine barn i et bitte lite samfunn på 1500 innbyggere hvor alle kjenner alle. Mobbing, sms, barna får kommentarer om at vi lyver om årsak til dødsfallet fordi min far ikke var vaksinert. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Feil vurdering av barnevernet

Publisert: 04.01.2022

Jeg er en 17 år gammel gutt som har en komplisert sak. Jeg er en tidligere barnevernsgutt. I 2015 ble jeg omplassert pga vold i hjemmet. Noe som er riktig etter den norske lov. Etter noen få måneder ble jeg plassert i kode 6 (sperret adresse). Noe som forandret livet mitt. En hverdag med redsel av å dø. Det har skapt meg psykiske problemer og i år ble jeg modig nok til å fortelle en voksen om mitt tidligere liv. Da fant voksne ut at jeg hadde PTSD. Jeg mener beslutningen av kode 6 var feil.

Les mer

Erstatning etter medfødt sykdom

Publisert: 04.01.2022
Emneord:

Er nå blitt 44 år, tro det eller ei. Har mer eller mindre slitt med mye sykdom siden jeg kom til verden med diagnosen Morbus chron. Var mer på sykehus en noen andre plasser siden jeg var 6-7 år ca til jeg var 16. Og stadig innom nå også. Dette gikk ut over skole og div andre ting som jeg fikk ca 0 oppfølging på. 7. klasse tror jeg det var ca 90 dager fravær. 8. og 9. var nesten alle dager til sammen med fravær. Dette har da ført til mye problemer. Har jeg krav på erstatning for noe av det?

Les mer

Skal en bistandsadvokat informere sin klient om avsluttet sak?

Publisert: 04.01.2022

Skal en bistandsadvokat informere sin klient om at han/hun har avsluttet saken? Kan da advokaten fortsette å jobbe for klient og ikke sende faktura på det? Kan påtalemyndighet fortsette å sende papirer til advokat mange mndr etter at tingretten har fått beskjed om at advokaten har avsluttet jobben? Klient fant dette ut selv lenge etterpå da klient ba om timeliste/ faktura fra tingretten.

Les mer

Beholder mors nye ektemann arven?

Publisert: 03.01.2022
Emneord:

Mor er gift på ny, ingen felles barn. Fosterforeldre for min eldste sønn. Vi er tre barn av mor. Min søster har fått hytten for en sum, som påstås var under arveavgift /skatt.

1. Er dette lov? 2. Kan han holde mors arv til han dør? 3. Har fosterbarn rett på arv etter fosterforeldre?

Les mer
1 215 216