Alle kommunene i Akershus

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Nina Børge-Ask

Advokat Børge-Ask AS

Jeg har erfaring med et bredt saksspekter for både små og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Per i dag er jeg styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, og har noe styreerfaring.

Tidligere arbeidet jeg over 20 år i Kulturdepartementet, med litteratur- og bibliotekfeltet. Jeg var blant annet prosjektleder for regelverksprosjekter og politiske strategier, og har god kunnskap om formelle prosesser i forvaltningen.

Jeg skriver også lovkommentarer for Karnov/Lovdata.

Petter Mortvedt

Advokat Petter Mortvedt

I forbindelse med de angitte virksomhetsområder berøres/behandles naturligvis også tilhørende skatte og avgiftsspørsmål. Samt forsikring. Også kompetanse innenfor friluftsliv mv. Eiendomsmegling - feil/mangler ved eiendom/bolig - eiendom -arv/skifte/familie/barnefordeling/ekteskap/samboersaker har alltid vært sentrale virksomhetsområder.

Ola Magnus Frøysaa

Advokatfirmaet Dehn DA

Jeg yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett, kontraktsrett og arbeidsrett. Mine kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter.

Mitt fokus er å sikre og ivareta klientens interesser og sørge for en enhetlig og effektiv saksbehandling.